Wie is Marleen Schreuder?

Marleen Schreuder (24-10-1992) is een geboren Leidenaar. Ze heeft altijd in Leiden gewoond en heeft rechten gestudeerd in Amsterdam aan de UvA. Haar master European Law volgde zij aan de Universiteit Leiden. Marleen woont samen met haar vriend op de Breestraat en is een aantal maanden geleden afgestudeerd en zich nu aan het oriënteren op haar eerste baan.

 

Ik maak mij al meer dan de helft van mijn leven druk over het klimaat, over de leefbaarheid van onze planeet en heb daarnaast een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik ging eind 2016 bij GroenLinks omdat ik heel graag wilde dat wij bij de landelijke verkiezingen groot zouden worden. Dat ons groene en linkse geluid nodig was, de tijd dringt! Door het flyeren, het langs de deuren gaan en door aan andere leuke activiteiten deel te nemen vond ik de lokale afdeling steeds leuker worden. Daarbij dacht ik een uniek profiel mee te nemen en mede hierdoor een goede bijdrage te kunnen leveren aan de GroenLinks fractie. Zodoende heb ik mij gekandideerd als raadslid.

 

Marleen staat voor...

Marleen heeft de portefeuilles Omgevingskwaliteit, Bestuur- en Dienstverlening en LHBTI+. 

Ze vindt het leuk om na te denken over nieuwe creatieve invalshoeken, ideeën en concepten. Zoals bijvoorbeeld de ‘groene slingers’ in de stad Gent. De kracht van GroenLinks zit hem in de open blik en de integrale manier van denken. Ook bij sport en bewegen denken we aan inclusiviteit en bij bouwen en wonen denken we aan kunst en cultuur. We leggen nadruk op bijzondere doelgroepen of groepen die vaak worden vergeten of onbegrepen worden. Dit geeft ons een uniek geluid in de Gemeenteraad.

Voor mijn portefeuille vind ik het klimaatadaptief maken van de wijken heel belangrijk. Zeker de wijken die meer dan anderen overlast ervaren van klimaatverandering, bijvoorbeeld vanwege slechte isolatie of omdat de omgeving sterk versteend is. 

Ik ga mij de komende twee jaar inzetten op een sterkere zichtbare vergroening van de stad. In de binnenstad en in de wijken. Mijn doel is dat ook de burgers die nu nog niet zo betrokken zijn ook een rol en een plek hierin kunnen krijgen. Dat er niet alleen geveltuintjes kunnen worden aangelegd, maar er ook flats kunnen worden vergroend! Daarbij zie ik de groene kansen ook als kansen voor elke Leidenaar om mee te doen en elkaar te ontmoeten! 

 

Marleen gaat graag met je in gesprek over…

Vragen over afvalwerking, dienstverlening, regio, verkiezingen en alles groen en leefomgeving, bijvoorbeeld het Singelpark en LHBTI+.

 

Wist je dat?

  • Ik struin graag door kringloopwinkels: duurzaam, goedkoop en altijd vol interessante objecten. 

  • Daarnaast lees ik graag - met name biografieën van bijzondere vrouwen uit tijden waarin hun positie nog (heel) anders was dan nu. Ik ben gefascineerd door levensverhalen, waarin mensen ondanks de tijdsgeest een weg vinden om invloed uit te oefenen of anderszins een belangrijke bijdrage leverden aan belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn Rosa Luxemburg, Coretta King of verscheidene vrouwen van de Engelse koning Henry VIII.

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

  • Leefbaarheid
  • Afvalwerking
  • Dienstverlening
  • Regio
  • Jeugd
  • LHBTI+.
  • Singelpark