Algemene Ledenvergadering

Je bent vanaf 19:45u welkom bij het Gebouw voor de laatste ALV van 2019. Iedereen is van harte welkom, lid of geen lid, dus neem vooral geïnteresseerde vrienden, familie en buren mee.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige ALV
3. Update vanuit het bestuur
4. Vanuit de wethouders
5. Vanuit de fractie
6. Terugkoppeling campagnecommissie
7. Terugkoppeling functioneringscommissie
8. Terugkoppeling diversiteitscommissie
9. Update werkgroepen
10. Begroting 2020
11. Bedankje en decharge algemeen bestuurslid Politiek Personeelsbeleid Kübra Erkoca
12. Openstellen vacatures campagneleider en lid van campagnecommissie
13. Rondvraag en w.v.t.t.k.
14. Sluiting

Locatie

Het Gebouw
Arubapad 2
2315 VA Leiden
Nederland