Op woensdag 14 februari 2022 20:00 uur vindt de ALV plaats. Deze ledenvergadering staat in het teken van de begroting voor 2023, de voordracht van nieuwe bestuursleden en de afdelingsvisie voor de komende vier jaar.

We komen deze keer bijeen in het gebouw van speeltuinvereniging Morschkwartier, Damlaan 2a, om 20:00 uur. Het speeltuingebouw bevindt zich achter de winkels aan de Lage Morsweg. Je kunt het beste je fiets parkeren bij de slager op de hoek met de Damlaan en dan onder de ‘poort’ door lopen.

Agenda

 • Vaststellen notulen
 • Vaststellen agenda
 • Voordracht twee nieuwe bestuursleden
 • Mededeling 2e termijn voorzitter
 • Terugkoppeling afdelingsvisie
 • Begroting 2023
 • Benoeming kascommissie
 • Functioneringscommissie
 • Campagneplan
 • Ontdek GroenLinks
 • Fractie & wethouders
 • Rondvraag

Aanmelden voor de ALV is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Zo weten we ongeveer hoeveel mensen komen.