ALV

Op deze ALV presenteert de Programmacommissie haar programma en de Kandidatencommissie de kandidatenlijst. We kijken uit naar je komst en stem!

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst vorige keer
 3. Uit de fractie
 4. Presentatie concept-kandidatenlijst GR2018, door de kandidatencommissie
 5. Voorstel interne campagne voor kandidaten, door Nadia Huisstede
 6. Presentatie concept-verkiezingsprogramma GR2018 en toelichting amendementenprocedure 
 7. Presentatie stembus-app 
 8. Presentatie campagnestrategie en concept campagnebegroting GR2018 
 9. Procedurevoorstel begroting 2018 
 10. Décharge Gemma Lago en benoeming Nadia van Huisstede in Functioneringscommissie
 11. Décharge bestuurslid Aukje Ravensbergen (portefeuille Verkiezingen).
 12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 13. Sluiting

We nodigen je van harte uit om aansluitend nog een drankje te doen (op eigen rekening) in de bar van de locatie.

Locatie

Het Gebouw
Arubapad 2
2315 VA Leiden
Nederland