Op 22 september zal tijdens de ALV ons verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Voor die tijd hebben de leden van GroenLinks Leiden de kans om hun mening over het verkiezingsprogramma te delen en amendementen samen te stellen en in te dienen. Een amendement is een voorstel van aanpassing of toevoeging op inhoudelijke standpunten in het verkiezingsprogramma.

Op 21 augustus ontmoeten we voor een gezellige discussiemiddag waarin we van gedachte kunnen wisselen over het programma en over hoe het verbeterd kan worden. Achteraf vindt er ook nog eens een borrel plaats. De middag vindt plaats in het huis van de buurt Matilo, te vinden op de Zaanstraat 126, 2314 XH Leiden.

 

Om alle aanwezigen een veilig gevoel te geven, geldt een maximum van 25 deelnemers. Daarnaast wordt vanzelfsprekend de 1,5 meter gehandhaafd. Aanmelden voor de sessie kan met onderstaand formulier.