Op 22 september zal tijdens de ALV het verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Voor die tijd hebben de leden van GroenLinks Leiden de kans om hun mening over het verkiezingsprogramma te delen en amendementen samen te stellen en in te dienen. Een amendement is een voorstel van aanpassing of toevoeging op inhoudelijke standpunten in het verkiezingsprogramma.

Er worden twee sessies georganiseerd om gezamenlijk over het verkiezingsprogramma te praten en amendementen te schrijven. Deze eerste sessie zal digitaal plaatsvinden via Zoom. Bij de sessie zullen een aantal leden van de programmacommissie aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

 

Aanmelden voor de sessie kan met onderstaand formulier.