De programmacommissie organiseert een discussie-avond over democratische participatie in Leiden. We gaan het samen met 1-2 gastsprekers hebben over onze plannen voor burgerberaden en referenda voor de komende periode. De avond begint met een kort gastcollege, waarna we in break-outs verder praten over hete hangijzers uit het concept-programma. 

Aanmelden? Dat kan door een e-mail te sturen aan programma@groenlinksleiden.nl