Tijdens deze ALV staan we stil bij vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Ook zetten we de eerste stappen naar een nieuwe afdelingsvisie voor de komende vier jaar. Zoals altijd is er ook ruimte om in gesprek te gaan met onze (dit keer kersverse) fractie.

Agenda

 1. Decharge aftredende bestuursleden:
    – Bart van Welzenis en Imran Hyder treden af als algemeen bestuurslid
 2. Verkiezing nieuw bestuurslid:
    – Alexander Molendijk wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid Verkiezingen
 3. Decharge voorzitter functioneringscommissie:
    – Astrid Suurmond is aftredend
 4. Verkiezing nieuw lid functioneringscommissie:
    – Edith Andriesse wordt door het bestuur voorgedragen
 5. Introductie nieuwe begeleiders Talentenpool
 6. Evaluatie en aandachtspunten processen t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022
 7. Afdelingsvisie: evaluatie 2018-2022 en concept 2022-2026
 8. Update vanuit de fractie

Aanmelden is niet verplicht, maar geeft ons wel een beeld van hoeveel mensen komen. Aanmelden kan met onderstaand formulier.