Tijdens deze ALV staan we stil bij vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Ook zetten we de eerste stappen naar een nieuwe afdelingsvisie voor de komende vier jaar. Zoals altijd is er ook ruimte om in gesprek te gaan met onze (dit keer kersverse) fractie.

Meer informatie over de vergadering - waaronder agenda, locatie en aanmelding - volgen na het zomerreces.