Thema-avond 'De bewoonde Stad'

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Programmacommissie twee thema-avonden. Op deze bijeenkomsten horen ze graag jouw mening over belangrijke verkiezingsthema's.

De Programmacommissie van GroenLinks Leiden is druk bezig met het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarbij wil ze zich laten inspireren en informeren door deskundigen, maar ook door de bewoners van Leiden en in het bijzonder door de leden van GroenLinks. Daarom organiseert de commissie een avond over een van de programmathema's: de bewoonde stad. We nodigen je daar van harte voor uit.

Thema
Een stad leeft pas als bewoners mee doen. Maar hoe bereik je die bewoners en hoe laat je ze meedoen. Meedoen is immers geen vanzelfsprekendheid. GroenLinks wil graag dat bewoners wel meedoen en de regie in eigen hand nemen. Een flinke opgave. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn geslaagde voorbeelden uit andere steden? Op deze bijeenkomst laten we inspirerende oplossingen en voorbeelden zien.

SprekerĀ 
Joop Hofman van Rode Wouw uit Deventer. Joop Hofman manifesteert zich de afgelopen periode behoorlijk met een aanpak rond participatie. In het Rivierenland bij Nijmegen rond de dijkversterking. In Alphen aan den Rijn met burgerregie en zelfsturing. In Veenendaal in het wijkwerk om het leefbaarheidsniveau te verbeteren en jongeren aan een stageplek te helpen. Het betrekken van onzichtbare doelgroepen bij beleidsvorming in Utrecht. In Cuyk met een burgerbegroting. Deze inspirerende voorbeelden staan ook op zijn website www.rodewouw.nl

Kom je laten inspireren en informeren! We hopen je te zien op 20 juni.

Bestuur en Programmacommissie GroenLinks Leiden