Jos Olsthoorn

Raadslid

Sinds 2010 loopt Jos rond binnen GroenLinks Leiden. Eerst als fractiemedewerker, toen als duo-raadslid en sinds juli 2014 als Raadslid. Ook was hij actief binnen GroenLinks landelijk: hij was bestuurslid van DWARS en lid van het congrespresidium.

Voor GroenLinks Leiden voert Jos het woord op de thema’s Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Daar vallen de voor GroenLinks belangrijke groene en duurzame onderwerpen onder. Ook zaken zoals openbaar vervoer, veiligheid en openbaar bestuur zitten in deze commissie. En natuurlijk bereikbaarheidsprojecten zoals de Rijnlandroute, nieuwe fietspaden  en betaald parkeren.

Jos is sinds kort actief in het onderwijs als leraar geschiedenis.
Daarvoor werkte Jos bij het ministerie van OCW, studeerde geschiedenis in Leiden en rondde in 2014 een lerarenopleiding af. Daarnaast was hij jarenlang leiding van scouting en werkte hij tien jaar in de keuken van een verzorgingstehuis.