Jos van Iersel

Jos van Iersel

Penningmeester

Ik werk graag aan positieve verandering vanuit volharding en beschouwing

In functie sinds: juni 2017

Wie ben je?
Ik ben Jos van Iersel (1952). Ik heb onderwijskunde gestudeerd in Nijmegen, en heb op diverse plekken in het publiek domein gewerkt aan onderwijsvernieuwing en arbeidsmarktvraagstukken. Sinds 20 jaar ben ik als rijksambtenaar project-  en programmadirecteur voor bestuurlijke, organisatorische en financiële vraagstukken. Ik woon sinds 1979 in Leiden. Verder houd ik van geschiedenisboeken, wandeltochten en lekker koken, eten en drinken. 

Wat is jouw taak bij Groen Links Leiden?
Ik ben penningmeester, en moet dus zorgen dat de inkomsten en uitgaven verantwoord en transparant bestuurd en beheerd worden zodat de afdelingsactiviteiten en – campagnes gefinancierd  kunnen worden. Daarnaast neem ik natuurlijk deel aan de algemene werkzaamheden van het afdelingsbestuur. 

Waarom zet je je in voor GroenLinks?
Al vanaf de bovenbouw van de middelbare school zet ik mij door acties en bestuurlijk werk in voor een betere maatschappij met meer spreiding van kennis, inkomen en macht en meer duurzaamheid. GroenLinks is voor mij de politieke partij die in de veranderende maatschappelijke verhoudingen dat het meest en het best nastreeft. Nu ik wat betreft werk meer tijd heb en krijg kan ik daaraan een steentje bijdragen. 

Wat wil bereiken in Leiden? 
Allereerst een groter GroenLinks dat deelneemt aan het College. Daardoor wordt het mogelijk dat zowel in politiek bestuur als in ambtelijke uitvoering Leiden socialer en duurzamer wordt, en alle burgers in alle wijken daarbij echt betrekt. Ik denk ook dat daardoor instellingen op het terrein van onderwijs, wonen, zorg en welzijn positief zullen worden beïnvloed in hun wijze van dienstverlening. Dat helpt allemaal bij het herstel van het geloof en vertrouwen in politiek. 

Wat inspireert je?
De gedachte dat de maatschappij veranderd kan worden met goede inzichten, een effectieve handelingsstrategie, het vermogen tegenslagen te incasseren, en gebruik maken van het goede moment. 

Wat typeert je?
Ik ben aan de ene kant gericht op concepten en strategie en aan de andere kant ook van samen aanpakken en handen uit de mouwen.  Dat is mijn vorm van betrokkenheid bij mijn leef-, woon-, en werkomgeving.