“Schaf de tentamenboetes af”

Gisteren publiceerde dagblad Sp!ts een groot artikel over dure tentamens in Leiden. De faculteiten van de Universiteit Leiden hebben de mogelijkheid om fikse boetes aan studenten uit te delen aan studenten die zich te laat inschrijven voor hun tentamens. De boete kan oplopen tot €75,-per tentamen. Vooralsnog is de Rechtenfaculteit Leiden de enige die dit strenge boetebeleid hanteert. GroenLinks Leiden vindt het boetebeleid van de Universiteit Leiden een negatieve prikkel voor studenten en roept de Universiteit op haar beleid te versoepelen. Studenten kunnen hun ervaringen met de boetes delen met GroenLinks Leiden op Twitter, via @GL_Leiden.

Kandidaat-raadslid Ashley North herkent zich in de studentenzorgen over de hoge boetes die de Rechtenfaculteit aan haar studenten uitdeelt. De nummer 3 op de lijst van GroenLinks Leiden is zelf student aan de Universiteit Leiden. “De inschrijfprocedure voor tentamens is zeer omslachtig. Je moet eindeloos veel stappen doorlopen, veelvuldig je winkelwagen vullen en meermaals de inschrijving bevestigen. De kans dat buiten jouw schuld om er iets fout gaat in dit proces is erg groot”, aldus North. Hij vindt de afstraffing via hoge geldboetes dan ook niet de oplossing voor de inschrijfprocedure.

GroenLinks Leiden maakt zich zorgen om de hoge financiële druk die via de boetes op de studenten wordt uitgeoefend. Vanuit het Rijk wordt er al bezuinigd op studenten en vanuit de Universiteit Leiden komt daar nu een nieuwe financiële klap bij voor de Leidse studenten. North: “Stel: je inschrijving voor 4 tentamens is mislukt. Dan kan je als student zomaar €300,- kwijt zijn. Dat is al gauw een maand huur of meerdere maanden aan boodschappen.” GroenLinks vindt deze financiële bestraffing te hard en oneerlijk richting welwillende studenten.

De Universiteit Leiden hanteert het boetebeleid onder andere om de huur van tentamenlocaties te bekostigen en een strikte deadline te stellen op het aantal deelnemers aan tentamens. GroenLinks Leiden vindt dit een negatieve insteek. “In plaats van elke student te stimuleren gewoon de benodigde tentamens te maken, maakt de Universiteit het vanzelfsprekend om niet per se je tentamens te maken.”, aldus North. Hij vindt dat het onderwijs is bedoeld voor ontwikkeling en niet het vangen van geldboetes.

Alhoewel de geldboetes intern beleid van de Universiteit Leiden betreffen, roept GroenLinks Leiden de Universiteit op de geldboetes af te schaffen. De partij staat als oplossing een soepeler inschrijfsysteem voor tentamens voor. Op die manier blijven studenten de hoge financiële druk gespaard. Tegelijkertijd kan de Universiteit daarmee de strakke tentamenorganisatie behouden. De Leidse studenten kunnen hun ervaringen delen met GroenLinks op Twitter, via @GL_Leiden.