Nieuws gefilterd op niets

Nieuw armoedebeleid: van armoedebehoud naar armoedebestrijding

“Geef armoede niet door. Bestrijd het”. Met die insteek voerde fractievoorzitter Ashley North donderdagavond het debat over het nieuwe armoedebeleid. Voor GroenLinks is het erg belangrijk dat de sociale regelingen voor alle stadsgenoten met een klein inkomen toegankelijk zijn en perspectief bieden op een betere toekomst, zonder armoede. Nadat de raad onze motie voor ambitieuze armoedebestrijding overnam, kon de fractie, net als een ruime meerderheid van de raad, met overtuiging instemmen met het nieuwe beleid.

Lees verder

Een stem voor de Leidse Jeugd!

Jongeren

Groenlinks Leiden vraagt al jaren aandacht voor meer jongereninspraak in de Leidse samenleving. In de gemeenteraad afgelopen donderdag deden we dat weer: dankzij ons initiatief gaat de gemeente zich inzetten om jongeren deel te laten nemen aan de Adviesraad, die de gemeente adviseert op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees verder

Start met de verandering!

Op woensdag 13 februari vond in Cafe Einstein de feestelijke Campagnestart van GroenLinks Leiden plaats. Het was een mooie enthousiaste en interactieve avond die door Maurits Donga, één van de twee campagneleiders van GroenLinks Leiden, werd geopend. Maurits begon de avond met het voorstellen van het campagneteam en onze aanpak voor de aankomende Provinciale Staten, Waterschaps- en Europese verkiezingen. Lees hier zijn verslag van deze inspirerende avond!

Lees verder

GroenLinks vraagt om plan voor aantrekkelijke Haven

Collage Havenplein

GroenLinks Leiden zet zich al jaren in voor een groen en aantrekkelijk havengebied. Vandaag zet ons raadslid Jos Olsthoorn die traditie voort: samen met de PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie verzocht hij het stadsbestuur om met bewoners en bezoekers een plan op te stellen om dit te bereiken.

Lees verder