Nieuws gefilterd op niets

Creativiteit in de Breestraat en schone lucht op de Hooigracht

Donderdag 14 februari is in de gemeenteraad besloten om de Breestraat beter in te richten. GroenLinks had wel wat voorwaarden gesteld om daarmee akkoord te gaan. De drie door ons  ingediende moties werden gelukkig aangenomen. De langverwachte herinrichting kan  beginnen.

GroenLinks vond twee onderwerpen belangrijk. De bewoners van de Hooigracht moeten niet worden opgezadeld met slechtere luchtkwaliteit en extra drukte en het project Breestraat 2022 van Stadslab moet worden betrokken bij de definitieve keuzes voor de inrichting van de Breestraat.

Lees verder

Ondertekening manifest groene Oostvlietpolder

Onder toeziend oog van Hans Pieters, drijvende kracht achter de vrienden van de Oostvlietpolder, heeft Pieter Kos gisteren hun manifest getekend voor het behoud van een groene polder. Het manifest spreekt mooie woorden over behoud van het groen. De bedreigingen (zoals de Rijnlandroute) zullen komende jaren nog wel veel energie vragen. GroenLinks hoopt dat we die bedreigingen voor het groen samen kunnen weerstaan met de 10 partijen onder het manifest. De Oostvlietpolder is het waard!

Wat zou jij doen met 80 miljoen?

Poster Wat zou jij doen met 80 miljoen

Vandaag start GroenLinks de campagne “Wat zou jij doen met 80 miljoen?” In deze campagne kan elke Leidenaar alternatieven aandragen voor de besteding van het geld dat nu naar parkeergarages gaat. Lijsttrekker Pieter Kos vertelt: “De stad verdient beter. Leiden barst van mensen met creatieve en goede ideeën. GroenLinks durft ruimte te geven aan die plannen uit de stad.

Lees verder

Parkeergarages voor 80 miljoen

Er bestaan flink wat misverstanden over de twee geplande parkeergarages. In dit artikel krijg je antwoord op de meest gestelde vragen.

Wie zijn er eigenlijk voorstander van de twee garages?
1000 ondergrondse parkeerplaatsen extra. Zo staat de afspraak in het collegeakkoord uit 2010 tussen D66, VVD, CDA en SP. Daarmee was de uitkomst van het debat in de gemeenteraad bij voorbaat bepaald. Bovenstaande partijen stemden, in meer of mindere mate van harte, in met het plan om miljoenen euro’s te spenderen aan 1000 ondergrondse parkeerplaatsen. Ook de Leidse PVDA heeft altijd voor de komst van de garages gestemd. Onlangs kwamen zijn daar toch van terug. Zij willen nu eerst 1 garage bouwen in plaats van 2.

Lees verder

Verslag van de partijraad:Ik ging naar de partijraad en hij werd afgeschaft

Door Manu Busschots:

Zaterdag 1 februari mocht ik Leiden weer eens vertegenwoordigen in de partijraad. De agenda beloofde veel, dus ik had mijn ouders als oppas laten aanrukken om het allemaal mogelijk te maken. Het eerste onderwerp waren een aantal stellingen over hoe we de Europese verkiezingscampagne zouden aanpakken. Bas Eickhout himself lichtte een en ander toe en in subgroepen gingen we erover discussiëren. Na terugkoppeling van de discussies in subgroepen gaf Bas aan wat hij meenam uit de discussies. Bijvoorbeeld of we gaan kiezen voor groene revolutie of evolutie. De meesten leken te neigen naar evolutie, omdat de groot-industrie getransformeerd moet worden. Ze wegjagen is ook werkgelegenheid wegjagen en eromheen kan je ook niet, door hun grote impact.

Lees verder

ALV Begroting en jaarafrekingen 20 februari

Op donderdag 20 februari houden we een ALV in het campagnepand. Deze zal gaan over de begroting van 2014, de jaarafrekeningen en verantwoordingen van 2012 en 2013. Daarna is er uiteraard ruim gelegenheid tot napraten en borrelen. Inloop vanaf 19:45.