Nieuws gefilterd op Fractie

Leiden krijgt regenboogzebrapad

Goed nieuws! Leiden zal in navolging van steden als Tilburg, Utrecht en Maastricht een regenboogzebrapad krijgen. Alhoewel de locatie nog onbekend is, zal het symbool voor de omarming van seksuele diversiteit nog vóór 11 oktober, wanneer het Coming Out-dag is, geplaatst zijn in onze stad. Opnieuw een mooi teken van Leidse solidariteit met lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's).

Lees verder

Schriftelijke vragen: Houd kwetsbare jongeren in beeld

Ashley North

100.000 kwetsbare jongeren in Nederland zijn niet in beeld bij gemeenten en krijgen dus geen begeleiding of financiële hulp. Dat schrijft de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar begin deze week verschenen rapport Buitenspel. Een schokkend hoog aantal kwetsbare jongeren krijgt dus geen of onvoldoende hulp. Zij zijn buiten beeld van gemeenten en op zichzelf aangewezen, vaak zonder inkomen of begeleiding en soms zelfs zonder onderdak. Volgens GroenLinks een zorgwekkende situatie waarin kwetsbare jongeren tussen wal en schip belanden. Omdat we weten dat deze problemen zich ook bij een groep Leidse jongvolwassenen voordoen, heeft GroenLinks schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Lees verder

CDA en GroenLinks: Leiden heeft meer MBO-stages hard nodig

Stagiair gezocht

Afgelopen week organiseerde de Gemeente Leiden in samenwerking met ProDemos voor enkele MBO-klassen gastlessen over de lokale democratie. Dit bleek een groot succes: leerlingen, docenten en raadsleden wisselden volop ideeën uit. Een veel gehoorde zorg van zowel leerlingen als docenten vanuit het MBO is het groeiende gebrek aan (goede) stageplekken. Met name verschillende MBO-studenten van het niveau 1 en 2 hebben moeite goede stageplekken binnen Leiden te vinden. Zowel bedrijven als instellingen zouden minder behoefte hebben aan deze groep leerlingen.

Lees verder

Schriftelijke vragen: ernstige bodemverontreiniging in Groenoord

Groenoord

Verleid worden om een waterwoning in de wijk Groenoord te kopen door bij aankoop een splinternieuwe sloep aangeboden te krijgen. In een stad als Leiden een prachtige buitenkans om volop te genieten van de schitterende grachten en de wateren rondom de stad. Weinig konden de nieuwe bewoners van Groenoord vermoeden dat ze nu nog altijd niet zouden kunnen varen, enkele jaren sinds de aankoop van hun nieuwe huis. De watergangen die voor aansluiting zouden zorgen op de grachten en de Slaaghsloot zijn immers nog niet aangelegd en middels het Leidsch Dagblad van 13 en 14 augustus hebben de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA vernomen dat de aanleg opnieuw is uitgesteld. De reden ditmaal: ernstige bodemverontreiniging in Groenoord.

Lees verder

College pleit voor verkoopverbod vervuilende scooters

Het college van Leiden heeft besloten om een brief naar de minister van Infrastructuur en Milieu te sturen waarin zij pleit voor een algeheel verbod op de verkoop van zwaar vervuilende scooters en brommers. Het college heeft hiertoe besloten nadat GroenLinks vragen heeft gesteld over vervuilende scooters en brommers. Uit een onderzoek waar in Nature verslag van werd gedaan bleek dat scooters en brommers nog vervuilende zijn dan gedacht. Tweetakt- en viertaktbrommers kunnen duizenden keren vervuilende zijn dan een modern bestelbusje. Daarmee vervuilen ze de lucht, wat slecht is voor mens en dier. GroenLinks pleitte daarom voor een slooppremie op vervuilende brommers en/of een milieuzone in (het centrum van) Leiden.

Lees verder

Yvonne van Delft nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Leiden

Yvonne van Delft

Yvonne van Delft wordt vanaf september de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Leiden. Dat heeft de fractie deze week bepaald. Zij is, naast Jos Olsthoorn, het tweede nieuwe raadslid voor GroenLinks. De zetels die vrijkomen door het vertrek van Pieter Kos, die als wethouder in Den Helder aan de slag is gegaan, en van Stéphanie Bakker, die in september aan een nieuwe baan begint, zijn hiermee weer bezet. Tot september functioneert Stéphanie Bakker nog als interim-fractievoorzitter.

Lees verder