Een kleine greep uit de Kaderbrief behandeling in september:

 

Kortere wachtlijsten in de jeugdzorg: 

GroenLinks heeft één grote zorg als het om jeugdzorg gaat: de wachtlijsten. Vooral de wachtlijsten bij de zwaardere zorg. Bij sommige zorginstellingen is er nu een wachtlijst van maar liefst 12 maanden. Dat is écht te lang voor onze kwetsbare jeugd. GroenLinks roept het college op om met een plan te komen om de wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg zo snel mogelijk fors te verminderen. Dit plan verwachten we aan eind van dit jaar. Lees meer

Housing First
Dakloos, het zal je maar gebeuren. Vaak gaat dit ook gepaard met stigma’s die alles behalve helpen om zo snel mogelijk de juiste hulp te krijgen, een eigen plek, met eigen verantwoordelijkheid, zonder ingewikkelde voorwaarden die niet-daklozen ook niet hebben. Normaliseren en ook rust in de basis, is cruciaal voor het tegengaan van lange trajecten als je dakloos wordt. #housingfirst is een bewezen concept, een aanpak die mensen in deze heftige situatie snel helpt. Ook de opvang van vluchtelingen met en zonder status heeft onze permanente aandacht. Heel blij dat we met HousingFirst ook in Leiden aan de slag gaan. Lees meer

Cultuur van groot belang voor de stad - PS Theater en Lucas van Leydenfonds
GroenLinks heeft zich de afgelopen tijd fors ingezet om het PS theater te redden door extra subsidie voor twee jaar te garanderen en te zorgen dat het Lucas van Leyden Fonds de komende tijd kan laten zien waar het aan gewerkt heeft. Voor een levendige creatieve stad is de culturele sector de bloedsomloop van de stad in al haar facetten.

Aflos-pauze bij schuldhulpverlening
Aflos-pauze voor mensen in schuldhulpverleningstraject, zodat zij uiteindelijk het gehele traject beter volhouden. 

Toename Tropische dagen
GroenLinks heeft een voorstel gedaan om te onderzoeken wat de effecten van het toenemende aantal tropische dagen op onze stad zijn en welke oplossingen we aan kunnen denken. Lees mee

Zelfbewoningsplicht
Nu ook in Leiden willen we gaan inzetten op zelfbewoningsplicht. Wettelijk nog een uitdaging, maar de speculaties en huisjesmelkers horen niet thuis op de Leidse woningmarkt.

Warme aanbeveling
Wel verruimen terrasregels in de winter, maar zonder extra terrasverwarmers is voor GroenLinks een belangrijke voorwaarde. Lees meer 

Fractiewissels
Hester van Kruijssen gaat ons helaas na een jaar verlaten als raadslid, we gaan haar missen. Marcel Terlouw zal haar plek innemen en is al goed ingewerkt de afgelopen tijd als vervanger van Emma van Bree die tot 4 oktober met zwangerschapsverlof is. 

 

 

Hartelijke groet namens de fractie van GroenLinks Leiden.