Nieuws over Ashley North

Schriftelijke Vragen: Opnieuw lange wachttijden jeugdzorg

Ashley North

Wachtlijsten en wachttijden in de jeugdhulp: een onderwerp dat met grote regelmaat terugkeert in de Leidse raad. GroenLinks heeft sinds het moment dat de gemeente zelf verantwoordelijk is geworden voor de jeugdzorg veelvuldig aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Lees verder

Biodiversiteit uitgangspunt nieuw Masterplan Bio Science Park!

Een groot succes! Gisteravond (16 februari) heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid de GroenLinks-voorstellen meer biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park aangenomen. GroenLinks-raadsleden Ashley North en Jos Olsthoorn namen hiervoor het initiatief. Dankzij de voorstellen wordt biodiversiteit een uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van het Leiden Bio Science Park en komt er een maatschappelijke werkgroep die hiervoor concrete voorstellen gaat uitwerken.

Lees verder!

Tien punten voor biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park

Gisteravond (2 februari) overhandigde GroenLinks-raadslid Ashley North aan wethouder Strijk (Economie) tijdens het commissiedebat over het nieuwe Masterplan voor het Leiden Bio Science Park het manifest Leiden Bio Science Park: waar ecologie en economie elkaar versterken. Dit manifest voor een ‘biodivers bedrijvenpark’ is een gezamenlijk initiatief van GroenLinks, Milieudefensie, de KNNV, Stichting Ideewinkel, Velt, Vrij Groen en, op persoonlijke titel, bestuursleden van de Bomenbond, de Leidse Biologen Club en bewoners van De Bockhorst.

Tien punten voor biodiversiteit op het LBSP!

Discussie over basisinkomen eindigt in doelpuntrijk gelijkspel

Een mooi initiatief van de Leidse afdelingen van GroenLinks en PvdA: afgelopen vrijdag organiseerden ze samen een discussieavond over het basisinkomen. Het onderwerp is actueel, nu Nederlandse gemeenten hiermee mogen gaan experimenteren. De vraag of het basisinkomen wellicht een optie voor Leiden zou kunnen zijn, werd deze avond echter niet beantwoord, daarvoor liepen de meningen te zeer uiteen.

Lees verder