Nieuws over Walter van Peijpe

Een Kunstroute365 en steun voor het Cultuurfonds

Kunstroute365

Voor een spannende, aantrekkelijke, levendige en eigentijdse stad zijn kunst en cultuur van groot belang. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vorige week vroegen we hier dan ook uitgebreid aandacht voor. En met succes! Op voorstel van ons raadslid Walter van Peijpe gaat de wethouder zich inzetten voor een Kunstroute365 en krijgt het Cultuurfonds meer financiële steun.

Lees verder

Rembrandtbrug blijft definitief wit

Goed nieuws! Na vragen van GroenLinks blijft de Rembrandtbrug definitief wit. Hiermee wordt een grote wens van de bewoners en GroenLinks ingewilligd. Wij feliciteren de Vrienden van de Rembrandtbrug en de bewoners van harte met dit mooie succes.

Lees verder

De Oude Kooi: geen hittestress en waterzooi!

Bij de behandeling van de Leidse begroting 2017 is de GroenLinks motie “Oude Kooi waterbestendig” met algemene stemmen aanvaard. In de motie roept GroenLinks het college op om, gelijk met de renovatie door De Sleutels van de Centrale Blokken, een plan te maken om dit gebied ook klimaatbestendig in te richten. Uiteraard samen met de woningcorporatie en de bewoners. Terecht wordt de Oude Kooi binnenkort aangewezen als gemeentelijk monument. Een monument dat  nu ook nog eens bestand kan zijn tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Lees verder

GroenLinkse successen in de Leidse begrotingsraad

Donderdag 10 november werd in de Leidse raad de begroting voor 2017 vastgesteld. GroenLinks diende vijf moties en twee amendementen in. Al onze voorstellen werden met een ruime meerderheid aangenomen: Meer geld voor de opvang van dak- en thuislozen en voor de verbetering van fietsroutes in Leiden. Extra aandacht voor oudere werkzoekenden en voor de inkoop van Jeugdzorg. Versterking van de sociale wijkteams, een klimaatbestendige Oude Kooi en een pilot met hybride gras in plaats van kunstgras. Kortom een succesvolle raad voor GroenLinks Leiden.

Lees hier meer over onze voorstellen

Algemene politieke beschouwingen in Leiden: een saaie bedoening.

Ik wist het eigenlijk al van tevoren: de algemene politieke beschouwingen, vorige week in de Leidse raad, gaan geen politiek spektakel opleveren. En ik had gelijk. Waarschijnlijk hebben jullie er niets van meegekregen, de lokale media schreven met geen woord over de politieke reacties op de begroting 2017 van de gemeente Leiden. Dat snap ik. Het was een saaie bedoening.

Lees verder

De laatste raad

Donderdag 7 juli was de laatste raad voor het zomerreces. Traditioneel een lange vergadering waarin altijd veel moties en amendementen worden ingediend. Onze fractievoorzitter Walter van Peijpe blikte in zijn bijdrage in de raad terug op het begrotingsjaar 2015 en benoemde uitgangspunten voor de toekomst bij de bespreking van de meerjarenbegroting. Van de zes wijzigingsvoorstellen die GroenLinks indiende werden er maar liefst vijf door de raad aanvaard! GroenLinks tekende mee bij vier aangenomen moties. Een succesvolle raad dus voor onze fractie.

Lees hier een verslag van de laatste raad