Raadslid Marleen roept college op tot actie na bezoek conferentie suïcidepreventie

7 november vond in de Lido de conferentie in het kader van suïcidepreventie DOODZONDE plaats. Namens de fractie was onze Marleen Schreuder hierbij aanwezig. Naar aanleiding van haar bezoek roept ze het college op tot actie!

Wist je dat? Per jaar plegen meer dan 1900 mensen suïcide. Van deze mensen is 60% niet in beeld bij zorginstanties. Mensen die overgaan tot zelfdoding voelen zich vaak eenzaam en alleen, terwijl zij dat niet zijn. 1 op de 10 Nederlanders denkt wel eens na over zelfmoord, maar goed bespreekbaar is het onderwerp nog altijd niet. Ouders, docenten maar ook hulpverleners zelf worstelen met hoe zij moeten omgaan met dit thema en waar zij terecht kunnen als de nood hoog is. En als een patiënt, cliënt, leerling, vriend of vriendin jou in vertrouwen neemt over zijn of haar gedachten over zelfmoord, moet je dan je mond houden of kun je toch beter contact opnemen met de familie en een arts of andere zorgverlener?

 

Gister vond in de Lido de conferentie in het kader van suïcidepreventie DOODZONDE plaats. Namens de fractie van GroenLinks was onze Marleen Schreuder hierbij aanwezig. Het was een drukbezochte conferentie waarbij vele organisaties en beroepsgroepen aanwezig waren. Wijkagenten, verslavingszorg, huisartsen, maar ook nabestaanden gingen in gesprek met een panel van deskundigen over de bovengeschetste situatie. Hoe help je mensen met suïcidale gedachten? Waarom is het zo belangrijk om de familie er goed bij te betrekken? En hoe doe je dat dan? Ook werd de documentaire Doodzonde uitgezonden die goed zichtbaar maakte hoe belangrijk het is dat we mensen en hun naasten beter gaan helpen wanneer zij suïcidaal zijn. Een luisterend oor, een sluitend vangnet en op tijd de signalen herkennen zijn hierbij cruciaal. 

 

Door het land heen wordt er daarom gewerkt aan een Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet) waarin verschillende regio’s lokaal actie ondernemen om mensen beter te trainen en het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Namens GroenLinks zal Marleen daarom het College schriftelijke vragen stellen over aansluiting bij dit netwerk. 
 

Heb je zelf suïcidale gedachten of hulp nodig? Bel dan 0900 0113 of kijk op 113.nl 

 

 

Foto: Doodzonde.nl