Minimale inzet ca. 10-15 uur per week. 

De huidige voorzitter heeft aangegeven na zijn eerste termijn het stokje over te willen dragen. Als voorzitter geef je leiding aan de afdeling en de campagnes van GroenLinks Leiden.  

GroenLinks Leiden is een actieve en enthousiaste afdeling en met ruim 700 leden, 8 fractieleden en 2 wethouders een van de grotere GroenLinksafdelingen. Leiden is bron van veel GroenLinks talent, mede door onze unieke talentenpool. Ook zijn wij doorgaans hoofdleverancier van amendementen bij landelijke congressen. We beschikken dus over een bruisend, enthousiast en actief ledenbestand dat wil bijdragen aan de goede zaak. 

Samen met zes medebestuursleden ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie en wethouders waar nodig. Als voorzitter ben je niet alleen het gezicht van de afdeling richting de leden, maar ook richting andere afdelingen, het landelijk bureau en partnerorganisaties. Voor sympathisanten van GroenLinks ben je het eerste aanspreekpunt, maar andersom ben je ook initiatiefnemer voor samenwerkingen met externe partijen.

Functie afdelingsvoorzitter 
Als afdelingsvoorzitter geef je leiding aan een team enthousiaste bestuursgenoten om te werken aan de realisatie van de doelen van GroenLinks, in de meest brede zin. Het bestuur heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het ontwikkelen van talent, organiseren van prikkelende activiteiten voor sympathisanten en het diverser maken van de afdeling. We verwachten dat een voorzitter helpt deze lijn door te trekken en ook bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Je vergadert om de week met het bestuur en geregeld schuif je aan bij de vergaderingen van de fractie op maandagavond. 

De tijdsinzet van bestuursleden varieert sterk gedurende het jaar, maar verreweg de drukste periode van de afdeling is in de aanloop naar en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de formatie van de kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de campagne zelf, uiteraard in nauwe samenwerking met respectievelijk de kandidatencommissie, programmacommissie en campagnecommissie. De voorzitter specifiek moet goed zicht hebben op dit proces en heeft tijdens deze periode intensief contact met de fractievoorzitter. Ook ben je als voorzitter in deze periode extra zichtbaar door aanwezigheid bij campagneactiviteiten en de belangrijke algemene ledenvergaderingen waar het programma en de kandidatenlijst worden vastgesteld.

Formeel heeft de voorzitter daarnaast de volgende taken:

 • bijeenroepen, voorbereiden en leiden van algemene ledenvergaderingen, ledenbijeenkomsten en bestuursvergaderingen, in samenwerking met de secretaris;
 • samen met het bestuur maken en uitvoeren van vierjarenvisie, jaarplannen en beleid voor de afdeling; 
 • verdelen en delegeren van taken binnen het bestuur en de afdeling;
 • begeleiden, motiveren en inspireren van bestuursleden en leden in hun taken en mogelijkheden;  
 • aanspreekpunt zijn voor leden, fractie en externen;
 • zorgdragen voor een goede afstemming en relatie met de fractie en fractievoorzitter; 
 • zorgdragen voor tijdige formatie en benoeming van bestuursleden, commissies en de organisatie van campagnes voor de afdeling;
 • relaties onderhouden met commissies en regionale, provinciale en landelijke gremia;
 • bijwonen regionale en landelijke bijeenkomsten en voorzittersoverleggen.

 

Belangrijk om hierbij te realiseren is dat je bij het uitvoeren van deze taken kan leunen op de expertise en ondersteuning van medebestuursleden, de fractie, het Landelijk Bureau en voorzitters van andere grote afdelingen.  

 

Profiel 
Om alle taken goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee: 

 • Je bent overtuigd GroenLinks-lid en draagt het GroenLinks-gedachtegoed actief uit. 
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd en je weet anderen enthousiast te maken en te motiveren.
 • Je toont initiatief, bent oplossingsgericht en zelfsturend.
 • Je bent organisatiesensitief en politiek betrokken.
 • Je kan goed delegeren.
 • Je bent strategisch en communicatief vaardig. 
 • Je bent verbindend en toont natuurlijk leiderschap. 
 • Je bent stressbestendig en gedreven.  
 • Je kunt goed relativeren en vindt het leuk om samen te werken. 
 • Je bent bereid om je ten minste twee jaar actief voor het bestuur in te zetten. 
 • Je bent flexibel inzetbaar en bereid meer tijd te investeren wanneer dat nodig is.  
 • Je woont in Leiden of omgeving. 

De bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid en kost je ongeveer twee tot vijf dagdelen per week. Eens in de twee weken vergader je met de rest van het bestuur en daarnaast voer je vaak (informeel) overleg met bestuursleden, de fractievoorzitter, leden van commissies of externe organisaties. Bestuurservaring is een pré.

Ook als je niet aan deze eigenschappen voldoet maar denkt dat je wel een goede voorzitter van ons bestuur kan zijn nodigen we je van harte uit!

 

Procedure 
De kandidatenselectie vindt plaats door een sollicitatiecommissie (bestaande uit twee bestuursleden, een fractielid en een lid met frisse blik) en zal bestaan uit meerdere gesprekken. Samen met het bestuur doet de sollicitatiecommissie een voordracht aan de ALV. In het geval meerdere kandidaten door de commissie en het bestuur geschikt worden bevonden, zal een meervoudige voordracht aan de ALV worden gedaan. Dit proces zal uiteraard in nauw overleg met jou als kandidaat verlopen.

Op de algemene ledenvergadering op 2 juni zal door de leden worden gestemd over de benoeming van de voorzitter. 

Interesse? 
Stuur uiterlijk 21 maart een e-mail met motivatie en CV naar: sollicitatie@groenlinksleiden.nl. Ditzelfde e-mailadres kan je ook gebruiken voor vragen over de procedure van deze vacature. Voor vragen over het voorzitterschap zelf kan je contact opnemen met de huidige voorzitter Nils Mollema via voorzitter@groenlinksleiden.nl