Wij hebben de agenda van verandering

Verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks Leiden

Met trots presenteren we hier het verkiezingsprogramma van GroenLinks Leiden. In dit programma leggen we de plannen neer, waarmee we de komende vier jaar van Leiden een groene, gezonde en gelukkige stad willen maken. Onze ideeën laten zich samenvatten in drie woorden: sociaal, duurzaam en open. Drie doelen voor onze stad waaraan we de komende vier jaar gaan werken.

Lees het volledige programma op https://groenlinksleiden.nl/programma

Sociaal, duurzaam en open: we hebben de overtuiging dat het haalbare doelen zijn. In de afgeloopen vier jaar hebben we ons met groot enthousiasme voor Leiden ingezet en tal van sociale en duurzame successen geboekt. Dat dat gelukt is, hebben we mede te danken aan allerlei positieve ontwikkelingen die we om ons heen zien. Ontwikkelingen die we afwisselend hebben geïnitieerd, opgepikt, ondersteund en verder geholpen.

Leiden is een vitale stad waarin elke dag opnieuw prachtige initiatieven ontstaan, mooie plannen worden uitgevoerd en dromen werkelijkheid worden. Waar mensen een boom planten, voor elkaar zorgen, elkaar ontmoeten. Zich inzetten voor de straat, de wijk, de stad. Onze stad. 

Wij zien overal, op allerlei niveaus, groei en potentie. En wij zijn ervan overtuigd dat wij als GroenLinks Leiden, met onze visie, onze dromen en onze plannen, al die initiatieven kunnen samenvoegen tot een brede maatschappelijke beweging met een gezamenlijk doel: samen van onze stad iets prachtigs maken.

Omdat we geloven inde kracht van die gezamenlijkheid, zijn we in het opstellen van ons programma ook precies op die manier te werk gegaan: samen.

We hebben uitgebreid gesproken met uiteenlopende groepen en organisaties in de Leidse samenleving. We hebben met uiteenlopende mensen - deskundigen, ervaringsdeskundigen, binnen en buiten GroenLinks - nagedacht over onze plannen en idealen en getoetst of wat we van plan zijn ook werkelijk haalbaar en wenselijk is.

Het resultaat zie je hier. In dit programma leggen we onze plannen neer voor de ideale stad. Dat is nogal wat. Maar we geloven dat het kan. Met dit verkiezingsprogramma maken we samen van Leiden een sociale, duurzame en open stad. Een stad waar het goed leven is, voor iedereen. We hopen dat onze plannen je kunnen overtuigen om in maart te stemmen voor GroenLinks. Maar ook als je anders besluit, nodigen we je van harte uit om samen met ons te werken aan een prachtig Leiden. We gaan het doen! Doe je mee?

Lees alles wat er in ons programma staat op https://groenlinksleiden.nl/programma/