Nieuws

Pittige brief richting Rivierduinen

Gisteravond heeft GroenLinks haar zorgen geuit over de grote bezuinigingen bij Rivierduinen. De raad van bestuur kondigde eind vorige maand aan dat daar op zeer korte termijn maar liefst 140 arbeidsplekken worden opgeheven. Vooral door die korte termijn was de fractie bang dat dit grote gevolgen zou hebben voor de kwetsbare mensen, waarover veel kinderen en jongeren, die door Rivierduinen begeleid worden. Gelukkig gaf de wethouder aan ook erg verrast te zijn door de aangekondigde bezuinigingen. Zij liet weten dat Rivierduinen een pittige brief van haar en haar collega’s uit de regio kan verwachten, omdat er duidelijke afspraken gemaakt zijn tussen Rivierduinen en de gemeente (die komend jaar verantwoordelijk wordt voor de (jeugd) GGZ-zorg) over de continuïteit van de hulpverlening.

Leiden schaliegasvrij

Schaliegasvrij Nederland - vragen GroenLinks Vlaardingen febr. 2015

Dinsdag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over het winnen van schaliegas. Uit dat debat bleek dat Minister Kamp voorstander is en blijft van schaliegas. GroenLinks is van mening dat er niet geboord moet worden naar deze schadelijke energiebron. Schaliegas is slechter voor het klimaat dan aardgas, omdat het meer energie kost om het te winnen. Het is daarnaast slecht voor het milieu, door het gebruik van veel water en chemicaliën die met geweld de grond in gespoten worden om het gas los te maken. Het is ook slecht voor het landschap omdat er heel veel boorputten voor nodig zijn. Naast de al slechte aspecten van schaliegas kan er van alles mis gaan bij het boren naar schaliegas: vervuiling van het grondwater, doordat de chemicaliën kunnen gaan lekken en er gas kan ontsnappen; en verder bodemdaling en aardschokjes.

Lees verder

Talentenpool: Edgar

Vanaf 2009 loop ik, Edgar (31) rond bij GroenLinks Leiden. Vooral als lid van de campagnecommissie heb ik vele verkiezingen mogen organiseren. Na een Climate Bootcamp met de Federation of Young European Greens (FYEG) in 2007 verliet ik mijn politicologische afstand voor de politiek voor een meer activistisch bestaan. Mijn ´talenten´bestaan begon met de leergang 'Zin in GroenLinks' (ZiGL) waar ik ontdekte dat het lokale niveau mij het meeste lag. Toen er een talentenpool werd georganiseerd in Leiden had ik daar natuurlijk direct interesse in. In eerste instantie zat ik bij de TP als een soort facilitator en evaluator, maar na mijn terugkomst van mijn wereldreis in 2012 heb ik een gewone plek in de talentenpool ingenomen.

Lees verder

GroenLinks blij met invoering tevredenheidsonderzoek Stadsbank

Begin deze maand stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de bejegening van cliënten van de Stadsbank, naar aanleiding van een serie klachten die wij van mensen met schuldhulpverlening hadden binnengekregen. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord.

Lees verder

Slooppremie voor vervuilende brommers en scooters

Afgelopen week bleek het maar weer eens uit een studie in Nature: tweetakt- en viertaktscooters zijn enorm vervuilend. Één zo’n scooter kan 2700 maal vervuilender zijn dan een bestelbus. Je kunt als fietser eigenlijk beter langs een rij vrachtwagens fietsen, dan achter een brommer aanrijden. Volgens het onderzoek zal het aandeel in de luchtverontreiniging van vervuilende scooters in 2020 groter zijn dan die van al het andere straatverkeer samen. GroenLinks Leiden stelde in 2013 voor om een Leidse slooppremie in het leven te roepen. Zo’n slooppremie, die al bestaat in andere gemeenten, moet ervoor zorgen dat eigenaars van vervuilende scooters sneller overstappen op een milieuvriendelijker vervoersmiddel zoals een elektrische scooter of een fiets. Op die manier kan de luchtkwaliteit in Leiden, die op plekken zoals de Hooigracht en de Churchilllaan zeer slecht is, snel verbeteren.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over baggerbeleid

Jos Olsthoorn

Via een mail van een bezorgde Leidenaar werd GroenLinks gewezen op het feit dat deze weken met een baggerschuitje wordt gebaggerd langs de Broekweg en het Stadspolderpad. De baggeraars hadden, zo bleek uit vragen, toestemming van de gemeente om te baggeren. Dit baggeren gebeurt vlak na de paddentrek, tijdens het broedseizoen en op een moment dat de sloten vol zitten met klein en groot leven zoals kikkerdril, kleine kuikens en jonge vissen. Op de website van de gemeente is echter niets te vinden over deze baggerwerkzaamheden, evenals op de website van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Lees verder