Nieuws

Provinciebestuur Zuid-Holland geeft toe: Rijnlandroute nog niet definitief

Door onze provinciale GroenLinks collega's:

De provincie verkeert in zwaar financieel weer. Het coalitieakkoord bestaat voor een belangrijk deel uit megalomane wegenplannen. Daarvoor moet veel opzij worden gezet en dat betekent dat er weinig mogelijkheden zijn voor ander beleid. Met name de RijnlandRoute, als grootste kostenpost, drukt zwaar op de provinciale begroting. En dat voor meer dan 30 jaar, waardoor toekomstige colleges geen beleid meer kunnen voeren maar slechts uitvoeringsorgaan worden voor de verplichtingen die het huidige provinciebestuur aangaat. Voor toekomstige colleges is er geen enkele financiële ruimte meer. Toch wil het huidige provinciebestuur SP, D66, VVD en CDA de wegenplannen tegen elke prijs doorzetten.

Lees verder

Wonen op De Waard

Zeeheldenbuurt

In de laatste Raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks een belangrijke motie aangenomen weten te krijgen voor de Zeeheldenbuurt. De motie riep het college op om in overleg met de buurtvereniging Zeeheldenbuurt, ondernemersorganisatie BV Leiden en ondernemers op bedrijventerrein De Waard de mogelijkheden te onderzoeken om wonen toe te staan aan de randen van Park Zeeheldenbuurt en de oevers  van de wijk nadrukkelijker bij de wijk te betrekken. Enkel de VVD stemde tegen het voorstel van GroenLinks

Lees verder

GroenLinks roept op tot Roze Stembusakkoord

Roze Stembus Akkoord

GroenLinks wil nog voor de verkiezingen met de andere Leidse politieke partijen een akkoord sluiten om de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders te verbeteren. Kandidaat-raadslid Ashley North van GroenLinks: “Ik ben blij dat Leiden in grote mate een LHBT-vriendelijke stad is. Maar ook hier valt er qua acceptatie nog veel te verbeteren. Gelukkig zijn de meeste partijen dat met elkaar eens. Wij hopen dat de andere partijen zich net als GroenLinks aan de punten uit dit akkoord willen committeren. Op die manier kan Leiden ook de komende vier jaar weer grote stappen zetten in het vergroten van de LHBT-acceptatie in onze stad”.

Lees verder

Nog steeds onvoldoende woningen voor daklozen

Iedere avond om 21u zijn een tiental Leidse daklozen de pineut. Zij worden uitgeloot voor een slaapplaats op de Binnenvest en moeten de nacht buiten zien door te brengen. Dat er niet genoeg slaapplekken zijn, komt omdat mensen die allang weer klaar zijn om op zichzelf te gaan wonen niet aan woonruimte kunnen komen. De woningbouwverenigingen kunnen eenvoudigweg niet voldoende geschikte woningen leveren. Dat probleem bestaat helaas al een aantal jaren. Al in november 2011 heeft GroenLinks het college daarom opgeroepen vaart te maken met onorthodoxe maatregelen om de doorstroom uit de daklozenopvang te verbeteren. Waarom geen woongroepen in leegstaande panden? Of HOD door voormalig daklozen?

Lees verder

Studentenactie met caravan bij faculteiten

De komende dagen staat GroenLinks Leiden met een opvallende caravan bij verschillende faculteiten. We gaan met studenten in gesprek over de gemeentepolitiek en natuurlijk over studentenzaken. Zo zet GroenLinks Leiden zich in voor voldoende woningruimte voor studenten, starters en doorstromers met een petitie voor doorstroomwoningen

Nu zijn er namelijk alleen maatregelen om studenten uit hun kamer te zetten (zoals campuscontracten) zonder dat er een nieuwe woning voor ze is. Hierdoor vertrekken studenten noodgedwongen naar buiten Leiden of terug naar hun ouders. Vandaag stond de caravan bij het Lipsius, woensdag staan we bij het KOG en donderdag bij het centraal station. In deze ‘ludieke’ mobiele woning kun je de petitie voor betere doorstroom ondertekenen en ook informatie krijgen over de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerbewoners. Een regeling waarmee kamerbewoners tot €150,- kunnen terugkrijgen.

Bij de caravan kun je zélf stroom opwekken voor een lekkere bak koffie!