Nieuws

Talentenpool: Edgar

Vanaf 2009 loop ik, Edgar (31) rond bij GroenLinks Leiden. Vooral als lid van de campagnecommissie heb ik vele verkiezingen mogen organiseren. Na een Climate Bootcamp met de Federation of Young European Greens (FYEG) in 2007 verliet ik mijn politicologische afstand voor de politiek voor een meer activistisch bestaan. Mijn ´talenten´bestaan begon met de leergang 'Zin in GroenLinks' (ZiGL) waar ik ontdekte dat het lokale niveau mij het meeste lag. Toen er een talentenpool werd georganiseerd in Leiden had ik daar natuurlijk direct interesse in. In eerste instantie zat ik bij de TP als een soort facilitator en evaluator, maar na mijn terugkomst van mijn wereldreis in 2012 heb ik een gewone plek in de talentenpool ingenomen.

Lees verder

GroenLinks blij met invoering tevredenheidsonderzoek Stadsbank

Begin deze maand stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de bejegening van cliënten van de Stadsbank, naar aanleiding van een serie klachten die wij van mensen met schuldhulpverlening hadden binnengekregen. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord.

Lees verder

Slooppremie voor vervuilende brommers en scooters

Afgelopen week bleek het maar weer eens uit een studie in Nature: tweetakt- en viertaktscooters zijn enorm vervuilend. Één zo’n scooter kan 2700 maal vervuilender zijn dan een bestelbus. Je kunt als fietser eigenlijk beter langs een rij vrachtwagens fietsen, dan achter een brommer aanrijden. Volgens het onderzoek zal het aandeel in de luchtverontreiniging van vervuilende scooters in 2020 groter zijn dan die van al het andere straatverkeer samen. GroenLinks Leiden stelde in 2013 voor om een Leidse slooppremie in het leven te roepen. Zo’n slooppremie, die al bestaat in andere gemeenten, moet ervoor zorgen dat eigenaars van vervuilende scooters sneller overstappen op een milieuvriendelijker vervoersmiddel zoals een elektrische scooter of een fiets. Op die manier kan de luchtkwaliteit in Leiden, die op plekken zoals de Hooigracht en de Churchilllaan zeer slecht is, snel verbeteren.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over baggerbeleid

Jos Olsthoorn

Via een mail van een bezorgde Leidenaar werd GroenLinks gewezen op het feit dat deze weken met een baggerschuitje wordt gebaggerd langs de Broekweg en het Stadspolderpad. De baggeraars hadden, zo bleek uit vragen, toestemming van de gemeente om te baggeren. Dit baggeren gebeurt vlak na de paddentrek, tijdens het broedseizoen en op een moment dat de sloten vol zitten met klein en groot leven zoals kikkerdril, kleine kuikens en jonge vissen. Op de website van de gemeente is echter niets te vinden over deze baggerwerkzaamheden, evenals op de website van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Lees verder

BIOscoop in Leiden

22 mei zijn de Europese verkiezingen. GroenLinks is hiervoor volop campagne aan het voeren. Donderdag staan we van 17.00 tot 19.30 uur op het Stationsplein, hier in Leiden. Geïnteresseerden kunnen duurzame films kijken in de BIOscoop (caravanbioscoop op zonne-energie), fietsen-voor-gratis-koffie en boeiende EuroABC's doen. Geïnteresseerd? Kom langs! Wil je helpen GroenLinks te promoten? Meld je dan aan bij Pieter, via meer.de.pieter@gmail.com

Bezorgdheid over bejegening cliënten Stadsbank

De afgelopen weken heeft de fractie van GroenLinks verontrustende berichten binnengekregen van (ex)-cliënten van de Stadsbank Leiden. De klachten betroffen onder andere de handelswijze en omgang van de Stadsbank met haar cliënten in de schuldhulpverlening. Zo zou de klachtenafhandeling onvoldoende functioneren, zijn er cliënten die zich geïntimideerd voelen door de Stadsbank en zou de transparantie over de persoonlijke boekhouding naar de cliënten ondermaats zijn. GroenLinks maakt zich zorgen om deze berichten en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder