Nieuws

Discussie-avond toekomst van de thuiszorg

Op vrij korte termijn zullen we ons in de gemeenteraad moeten uitspreken over de toekomst van de hulp bij het huishouden in Leiden. GroenLinks vindt het belangrijk vóór die tijd van ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, medewerkers in de thuiszorg en andere betrokkenen te horen waar kansen en valkuilen liggen.

GroenLinks Leiden organiseert daarom op woensdag 9 april een discussie-avond over de toekomst van de hulp bij het huishouden. Drie sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven hun toekomstvisie voor de hulp bij het huishouden belichten. Aan de hand van de stellingen die de sprekers aandragen gaan we daarna de discussie met elkaar aan.

Lees verder

GroenLinks Leiden groeit!

Opening campagnepand

Na maanden campagne voeren was het woensdag eindelijk zo ver: hoe zou GroenLinks Leiden er voor staan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014? Op de uitslagenavond in de stadsgehoorzaal kwam het goede nieuws: GroenLinks Leiden haalt 10,4 procent van de stemmen! Daarmee scoren we het dubbele van het landelijke percentage (5,2 %) en zien we bovendien een mooie groei ten opzichte van 2010 (8,7 %) en de TK-verkiezingen van 2012 (4,9 %). Met dit percentage halen we opnieuw 4 zetels.

Een uitslag waar we als afdeling héél blij mee mogen zijn: tegen de landelijke trend in hebben we gewonnen!

Lees verder

Hoe zit dat nou met die 80 miljoen voor garages?

Poster Wat zou jij doen met 80 miljoen

Leiden staat op het punt 80 miljoen uit te geven aan 2 parkeergarages. GroenLinks vindt dat onverantwoord en een slecht plan. D66, CDA en SP geloven dat de gemeente dit geld terug gaat verdienen de komende jaren door de verkoop van parkeerkaartjes. Maar wat nou als dat niet gebeurt? Onderzoeken naar de parkeerbehoefte stellen dat er op dit moment al teveel parkeerplaatsen zijn in Leiden.  CDA, SP en D66 waren niet bereid om ons voorstel te steunen 600 plaatsen op straat te schrappen zodat de openbare ruimte er beter uit gaat zien én de exploitatie van de garages wordt gered. Want daar zijn de onderzoekers duidelijk over: als een automobilist kan kiezen gaat hij op de goedkoopste plek staan, en dat is niet in de garage.

Lees verder

Campagne in één beeld gevangen

Parkeergarages 80 miljoen, Maarten Wolterink

Leiden staat op het punt 80 miljoen uit te geven aan 2 parkeergarages. GroenLinks Leiden vindt dat onverantwoord en een slecht plan. De komende tijd komen er veel belangrijkere taken naar de gemeente op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg en de zorg voor langdurig zieke mensen. Politiek draait om keuzes maken. Stel je voor.... we geven géén 80 miljoen uit aan twee parkeergarages, maar investeren in goede zorg.

Maarten Wolterink, bekend van zijn cartoons in het Leidsch Dagblad, ging aan de slag met dat gegeven. In één beeld gevangen geeft de cartoon de prioriteiten van GroenLinks weer voor de komende 4 jaar.

Provinciebestuur Zuid-Holland geeft toe: Rijnlandroute nog niet definitief

Door onze provinciale GroenLinks collega's:

De provincie verkeert in zwaar financieel weer. Het coalitieakkoord bestaat voor een belangrijk deel uit megalomane wegenplannen. Daarvoor moet veel opzij worden gezet en dat betekent dat er weinig mogelijkheden zijn voor ander beleid. Met name de RijnlandRoute, als grootste kostenpost, drukt zwaar op de provinciale begroting. En dat voor meer dan 30 jaar, waardoor toekomstige colleges geen beleid meer kunnen voeren maar slechts uitvoeringsorgaan worden voor de verplichtingen die het huidige provinciebestuur aangaat. Voor toekomstige colleges is er geen enkele financiële ruimte meer. Toch wil het huidige provinciebestuur SP, D66, VVD en CDA de wegenplannen tegen elke prijs doorzetten.

Lees verder

Wonen op De Waard

Zeeheldenbuurt

In de laatste Raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks een belangrijke motie aangenomen weten te krijgen voor de Zeeheldenbuurt. De motie riep het college op om in overleg met de buurtvereniging Zeeheldenbuurt, ondernemersorganisatie BV Leiden en ondernemers op bedrijventerrein De Waard de mogelijkheden te onderzoeken om wonen toe te staan aan de randen van Park Zeeheldenbuurt en de oevers  van de wijk nadrukkelijker bij de wijk te betrekken. Enkel de VVD stemde tegen het voorstel van GroenLinks

Lees verder