Nieuws

GroenLinks roept op tot Roze Stembusakkoord

Roze Stembus Akkoord

GroenLinks wil nog voor de verkiezingen met de andere Leidse politieke partijen een akkoord sluiten om de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders te verbeteren. Kandidaat-raadslid Ashley North van GroenLinks: “Ik ben blij dat Leiden in grote mate een LHBT-vriendelijke stad is. Maar ook hier valt er qua acceptatie nog veel te verbeteren. Gelukkig zijn de meeste partijen dat met elkaar eens. Wij hopen dat de andere partijen zich net als GroenLinks aan de punten uit dit akkoord willen committeren. Op die manier kan Leiden ook de komende vier jaar weer grote stappen zetten in het vergroten van de LHBT-acceptatie in onze stad”.

Lees verder

Nog steeds onvoldoende woningen voor daklozen

Iedere avond om 21u zijn een tiental Leidse daklozen de pineut. Zij worden uitgeloot voor een slaapplaats op de Binnenvest en moeten de nacht buiten zien door te brengen. Dat er niet genoeg slaapplekken zijn, komt omdat mensen die allang weer klaar zijn om op zichzelf te gaan wonen niet aan woonruimte kunnen komen. De woningbouwverenigingen kunnen eenvoudigweg niet voldoende geschikte woningen leveren. Dat probleem bestaat helaas al een aantal jaren. Al in november 2011 heeft GroenLinks het college daarom opgeroepen vaart te maken met onorthodoxe maatregelen om de doorstroom uit de daklozenopvang te verbeteren. Waarom geen woongroepen in leegstaande panden? Of HOD door voormalig daklozen?

Lees verder

Studentenactie met caravan bij faculteiten

De komende dagen staat GroenLinks Leiden met een opvallende caravan bij verschillende faculteiten. We gaan met studenten in gesprek over de gemeentepolitiek en natuurlijk over studentenzaken. Zo zet GroenLinks Leiden zich in voor voldoende woningruimte voor studenten, starters en doorstromers met een petitie voor doorstroomwoningen

Nu zijn er namelijk alleen maatregelen om studenten uit hun kamer te zetten (zoals campuscontracten) zonder dat er een nieuwe woning voor ze is. Hierdoor vertrekken studenten noodgedwongen naar buiten Leiden of terug naar hun ouders. Vandaag stond de caravan bij het Lipsius, woensdag staan we bij het KOG en donderdag bij het centraal station. In deze ‘ludieke’ mobiele woning kun je de petitie voor betere doorstroom ondertekenen en ook informatie krijgen over de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerbewoners. Een regeling waarmee kamerbewoners tot €150,- kunnen terugkrijgen.

Bij de caravan kun je zélf stroom opwekken voor een lekkere bak koffie!

Drama in Dieperhout

Dieperhout bestemmingsplan

Dinsdag 25 februari werd in de laatste commissievergadering Ruimte & Regio van deze raadsperiode het bestemmingsplan ‘Dieperhout’ en het uitvoeringsbesluit ‘Agnes-locatie’ besproken. Deze voorstellen zijn een onderdeel van de grootschalige transformatie van het Houtkwartier. GroenLinks vond en vindt deze ontwikkelingen in de wijk onacceptabel.

Lees verder

Kosten RijnlandRoute fors hoger dan baten

“Het is onbegrijpelijk dat de provincie blijft vasthouden aan de veel te hoge verkeersprognoses en de feiten en eigen verwachtingen negeert”, aldus de voormalig plaatsvervangend directeur van de Directie Economie en Vervoer van de provincie Zuid-Holland, ir. Jaap van Meijgaarden. “Al tijdens de presentatie van de plannen twee jaar geleden in Leiden werd de gedeputeerde erop gewezen dat de prognoses achterhaald waren."

Deze uitspraken van Van Meijgaarden staan in het onderstaande persbericht van de stichting Behoud Rijnland. Daarin geeft van Meijgaarden aan dat de kosten van de Rijnlandroute vele malen hoger zullen uitvallen dan de baten.

Lees verder