Al meer dan tien jaar biedt GroenLinks Leiden leden en andere geïnteresseerden de kans om via een ontwikkeltraject in een jaar tijd meer te weten te komen over de Leidse afdeling. Persoonlijke ontwikkeling, op politiek, bestuurlijk of organisatorisch vlak, staat daarbij centraal. Wil je actief deelnemen aan activiteiten van GroenLinks, maar weet je nog niet zo goed wat jij voor de Leidse afdeling kunt betekenen? Via ‘Ontdek GroenLinks’ leer je welke mogelijkheden er zijn en wat het beste aansluit bij jouw eigen interesses. Of je nu interesse hebt in raadswerk, campagne voeren of activiteiten organiseren, iedereen is welkom om deel te nemen aan dit traject.

‘Ontdek GroenLinks’ is een ontwikkeltraject van een jaar dat start aan het begin van 2023. Voor ongeveer twintig deelnemers is er plek om in acht maandelijkse bijeenkomsten meer te weten te komen over de Leidse afdeling en de eigen rol daarin. We streven ernaar om een zo divers mogelijk groep deelnemers samen te stellen en nodigen iedereen, ongeacht achtergrond, uit om deel te nemen. Ervaring met politiek of bestuurlijk werk is niet vereist en ook niet-leden zijn welkom.

Bijeenkomsten

‘Ontdek GroenLinks’ biedt deelnemers een jaarprogramma waarin de Leidse afdeling, de gemeentepolitiek enpersoonlijke ontwikkeling aan bod komen. Langs inhoudelijke thema’s gaan we met elkaar aan de slag en door de bijbehorende interactie en reflectie leren we met elkaar. De thema’s die achtereenvolgens in de bijeenkomsten aan bod komen, zijn:

  1. de idealen van GroenLinks
  2. eigen leerdoelen en persoonlijke ontwikkeling
  3. de lokale afdeling
  4. de gemeenteraad
  5. zelf debatteren
  6. de campagne
  7. de Tweede Kamer
  8. terugblik op de eigen leerdoelen

Bij verschillende bijeenkomsten zullen sprekers uit de Leidse afdeling aanwezig zijn om je meer te vertellen over hun werk. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maak je een voorbereidende opdracht, die tijdens de bijeenkomst besproken wordt. Ook maak je gedurende het traject kennis met de verschillende activiteiten die binnen GroenLinks Leiden georganiseerd worden en word je gestimuleerd om zelf bijvoorbeeld ook een raadsvergadering, campagne-activiteit of themabijeenkomst bij te wonen.

Informatiebijeenkomst en aanmelding

Op woensdagavond 18 januari 2023 om 20.00 uur vond er een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. In deze bijeenkomst werden het inhoudelijke programma en de praktische zaken verder toegelicht en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Praktische informatie over ‘Ontdek GroenLinks’

‘Ontdek GroenLinks’ is een ontwikkeltraject van acht bijeenkomsten in 2023. De eerste bijeenkomst vindt plaats woensdag 15 februari 2021 van 20.00 tot 22.00 uur. Hierna zal er elke maand een bijeenkomst op woensdagavond plaatsvinden, met een zomerstop in juli en augustus. We verwachten van de deelnemers dat zij aanwezig zijn bij de bijeenkomsten, de voorbereidende opdrachten uitvoeren en actief deelnemen aan de bijeenkomsten. Wanneer je je definitief aangemeld hebt voor het traject, vragen we je daarnaast ook om een eigen vrijwillige bijdrage te doen op basis van het 'pay what you can' principe. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de huur van de locatie en andere onkosten.