Gescheiden inzamelen moet door de gemeente verder gestimuleerd worden, vooral het scheiden van GFT-afval. Daarnaast is het belangrijk dat de straten schoon zijn. Dat zorgt voor minder afval in het milieu en voor een beter veiligheidsgevoel. Bewoners ruimen dan ook netjes hun eigen rotzooi op. Om meer zwerfafval te voorkomen heeft Leiden zich op initiatief van GroenLinks aangesloten bij de statiegeldalliantie.

De afvalkosten zijn in Leiden al veel hoger dan in de rest van het land. Door inwoners per zak restafval te betalen worden grote gezinnen en mensen met een smalle beurs extra hard getroffen. Er zijn veel betere manieren om mensen beter te laten scheiden, bijvoorbeeld door gescheiden afval aan huis op te halen en restafval weg te laten brengen. Uiteindelijk moet in 2020 75 % van het afval gescheiden worden.

Ten slotte verdienen de medewerkers van Stedelijk Beheer wat GroenLinks betreft een loonsverhoging. Zij hebben jarenlang op de nullijn gestaan. Nu het economisch weer beter gaat, verdienen deze mensen die enorm belangrijk werk doen een passende beloning.