Afval als Grondstof

GroenLinks wil verspilling tegengaan. Vrijwel al het afval is grondstof voor iets nieuws. Daarom gebruiken we grondstoffen die we weggooien zoveel mogelijk opnieuw. Zo hoeven we minder te verbruiken en nemen de kosten af voor het verwerken van restafval. Producten, onderdelen en grondstoffen moeten zo lang mogelijk herbruikbaar zijn, zonder nadelen voor mens en milieu.

Geen afval over in 2030

Afvalverwerking maken we steeds effectiever. Steeds meer afval wordt aan huis al gescheiden opgehaald. We maken een afvalplan voor de komende vier jaar, op weg naar een afvalloos Leiden. De afvalproblematiek wordt per wijk aangepakt. Inwoners worden goed geïnformeerd en kunnen meepraten. Er moeten meer afzonderlijke inzamelpunten komen en de kosten voor afval moeten teruggebracht worden. 

Delen, recyclen en verminderen

Nog belangrijker dan afval scheiden is afval verminderen. Daarom gaan we zoveel mogelijk doen om afval te voorkomen. Zo wordt bij evenementen gebruik van duurzame ecoglazen verplicht gesteld en wordt er een proef gehouden met statiegeld voor PET-flesjes en blikjes. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal en we gaan voedselverspilling tegen. De gemeente stimuleert lokale initiatieven, zoals schillenboeren, repaircafé's en kringloopwinkels.

Samenwerken

We gaan in gesprek met samenwerkingspartners in de stad, om uit te zoeken hoe we het beste om kunnen gaan met grondstoffen en hergebruik ervan. Leiden gaat meedoen met City Deal De Circulaire Stad van samenwerkende steden, ministeries en kennispartners. Ook gaan we meedoen met Green Deal Circulair inkopen van MVO Nederland. Zo voorkomen we uitputting van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen we afval en schadelijke stoffen in water en lucht.

Sluit je aan

Samen maken we deze veranderingen waar en werken we aan een duurzaam en eerlijk Leiden.

Doe mee