GroenLinks gelooft in de talenten en ambities van mensen. Ook mensen die moeilijk aan een baan komen kunnen een positieve bijdrage leveren aan Leiden. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, een participatiebaan of mantelzorg. Wij motiveren mensen om hun talenten in te zetten voor de stad.

Daarbij gaan wij uit van positieve stimulering en persoonlijke aandacht. Per persoon bekijken we wat de beste activeringsmogelijkheden zijn. Op die manier is participatie voor zowel het individu als de stad het meest vruchtbaar. GroenLinks keert zich dan ook af van de dwangmatige "participatiesamenleving". Gedwongen activering is asociaal en bijna altijd ineffectief. Wij kiezen voor maatwerk.

Participatiebanen en garantiebanen

Participatiebanen en garantiebanen zijn vaak een goede opmaat naar regulier betaald werk. Op die manier doen mensen weer werkervaring op en wordt het gaandeweg makkelijker om terug te keren op de arbeidsmarkt. Zo helpen wij meer Leidenaars naar betaald werk.

Participatiebanen mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. GroenLinks wil dat de gemeente er zorg voor draagt dat participatiebanen niet reguliere banen vervangen. Op die manier houden we de werkgelegenheid op peil.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is een belangrijke motor achter allerlei sociale en maatschappelijke initiatieven. Zonder onze vrijwilligers zou Leiden niet zo bruisen. GroenLinks vindt dat vrijwilligerswerk een mooie manier kan zijn om mensen die het moeilijk regulier werk vinden toch actief deel te laten nemen aan de Leidse samenleving. Wij verbieden het niet om naast een uitkering vrijwilligerswerk te doen, maar moedigen dit juist aan.

Net als participatiebanen mag ook vrijwilligerswerk niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Het kan niet zo zijn dat werkgevers of de gemeente reguliere banen omvormen tot vrijwilligerswerk om op die manier geld te besparen. 

Geen verplichte tegenprestatie
GroenLinks vindt dat onder geen enkele omstandigheid participatie afgedwongen kan worden door mensen verplicht te werk te stellen zonder dat daar loon tegenover staat. GroenLinks is dan ook een groot tegenstander van de verplichte tegenprestatie voor mensen met een uitkering. Meer hierover lees je op onze speciale pagina over de tegenprestatie.