Iedere Leidenaar voldoende inkomen
De beste manier om armoede te voorkomen is door ervoor te zorgen dat elke Leidenaar genoeg inkomen heeft. Het liefst via betaald werk. Mensen zonder werk worden door de gemeente geholpen op weg naar een nieuwe baan. Leidenaren die geen werk kunnen vinden moeten altijd een beroep kunnen doen op de bijstand. Op onze speciale Bijstand-pagina vind je nog veel meer van onze opvattingen over de bijstand.

GroenLinks vindt het een aantrekkelijk idee om op lokale schaal te experimenteren met het basisinkomen. Het basisinkomen houdt kortgezegd in dat iedere inwoner maandelijks een bepaald bedrag krijgt dat voldoende is om van te leven. Zonder dat voorwaarden worden gesteld. Dit vergroot de bestedingsruimte en financiële vrijheid van burgers, terwijl het de gemeente geld kan besparen doordat het basisinkomen het erg bureaucratische en uitgebreide uitkeringssysteem kan vervangen. Daarmee kan het basisinkomen een impuls zijn voor zowel sociaal beleid als de Leidse economie. Zowel in Nederland als in het buitenland lopen er experimenten met het basisinkomen. GroenLinks Leiden kijkt met veel interesse naar de ontwikkeling van deze experimenten en betrekt de uitkomsten bij de afweging om ook in Leiden een plan in te dienen voor de invoering van een basisinkomen.

Minimabeleid en sociale regelingen
GroenLinks vindt het erg belangrijk dat elke Leidenaar deel kan nemen aan de Leidse samenleving. Ook wanneer je een klein inkomen hebt. Een sociaal minimabeleid ondersteunt en prikkelt mensen met weinig bestedingsruimte om toch actief te zijn in Leiden.

Kindregelingen
Geen enkel kind in armoede: al jaren strijdt GroenLinks Leiden voor het uitbannen van armoede onder de Leidse jeugd. Wij vinden het van groot belang dat kinderen onbezorgd kunnen opgroeien en alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

GroenLinks vindt het dan ook erg belangrijk dat gezinnen met een klein inkomen makkelijk toegang hebben tot minima- en kindregelingen. Deze kindregelingen, zoals het JeugdSportfonds en het JeugdCultuurfonds, zorgen ervoor dat ieder kind mee kan doen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten.