Belastingen voor inwoners mogen alleen trendmatig stijgen. Zo worden Leidenaren niet geconfronteerd met exorbitante belastingverhogingen. Op die manier blijft wonen in Leiden aantrekkelijk en betaalbaar, terwijl we de ruimtelijke kwaliteit kunnen waarborgen.

Daarnaast vinden we dat de prijzen voor diensten waarbij burgers afhankelijk zijn van de gemeente, zoals voor paspoorten, id-bewijzen en VOG's, alleen kostendekkend mogen zijn. De gemeente moet hier geen winst op maken, maar deze diensten juist voor iedereen toegankelijk houden.

De toerismebelasting mag van GroenLinks omhoog, mits de extra opbrengsten gebruikt worden voor investeringen in onze belangrijkste trekpleisters. Wat GroenLinks betreft gaan de extra inkomsten naar monumentenzorg en de cultuursector.