Van bijstand naar werk
Volgens GroenLinks is de bijstand niet het eindstadium van iemands loopbaan. Werk maakt mensen gelukkig, geeft een groter sociaal netwerk en biedt meer zelfredzaamheid en financiele zelfstandigheid. Persoonlijke begeleiding van mensen met een uitkering naar de arbeidsmarkt is daarom het speerpunt van het gemeentelijk inkomensbeleid.

Respectvolle omgang
Met enige regelmaat ontvangt GroenLinks alarmerende signalen over de wijze waarop mensen met bijstand behandeld worden. Dan gaat het met name om wantrouwen en vooroordelen richting mensen met een uitkering. Een zeer kwalijke zaak. Wij vinden het van groot belang dat de gemeente, het UWV en andere uitkeringsinstanties cliëntvriendelijk zijn. Leidenaars met een uitkering verdienen vertrouwen en persoonlijke aandacht. Via een positieve en respectvolle houding laten we mensen in hun waarde en zal bemiddeling naar werk sneller en succesvoller verlopen.

Eenvoudig taalgebruik, begrijpbare communicatie
De overheid gebruikt nog wel eens heel lastig taalgebruik. GroenLinks vindt dat dat anders moet. Wij willen dat de gemeente in heldere en makkelijk te begrijpen woorden. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente eenvoudigere taal gebruikt bij bijstandsprocedures en andere sociale regelingen. Daarnaast moet er een formulierenbrigade komen die mensen helpt bij het opgeven van belastingen, het aanvragen van uitkeringen en het aanschrijven van het minimabeleid.

Kostendelersnorm
Door de kostendelersnorm worden uitkeringsgerechtigden gekort op hun uitkering als ze samenwonen met andere volwassenen. Het is een kwalijke boete op solidariteit en het perkt de zelfbeschikking van mensen in. Dankzij GroenLinks is de kostendelersnorm in Leiden gelukkig ingeperkt. Dat houden we zo.

Lees alles en meer over onze standpunten hierover op onze speciale Kostendelersnorm-pagina.

Tegenprestatie
Elke Leidenaar heeft wanneer nodig recht op een bestaansminimum. GroenLinks vindt dat mensen nooit in ruil voor een uitkering verplicht te werk gesteld kunnen worden zonder dat daar loon tegenover staat. GroenLinks is dan ook tegen de verplichte tegenprestatie en wil dat de gemeente deze niet gebruikt.

Meer over de tegenprestatie vind je op onze speciale Tegenprestatie-pagina.

Minimabeleid en sociale regelingen
De bijstand alleen is vaak niet genoeg om zelf of je kinderen deel te kunnen nemen aan de samenleving. GroenLinks wil dan ook dat er een sociaal minimabeleid is. Mensen moeten zichzelf kunnen ontplooien. Kinderen moeten toegang hebben tot sport en cultuur.

Op onze speciale pagina vind je meer over GroenLinks en het minimabeleid.