GroenLinks heeft dit onderwerp onder de aandacht gebracht, waarna de gemeente bij de minister verzocht heeft om een verkoopverbod op deze vervuilende brommers en scooters in te stellen. De minister wil daar helaas nog niet aan. Wel is het in Leiden gelukt om een milieuzone voor vervuilende brommers en scooters in te stellen. Deze milieuzone gaat in 2020 van kracht.

Het is wel belangrijk dat het centrum voor iedereen bereikbaar blijft. Daarom gaat Leiden wat GroenLinks betreft actief aan de slag, bijvoorbeeld door een slooppremie te geven op deze vervuilende vervoersmiddelen waardoor mensen makkelijker over kunnen stappen op elektrische alternatieven.