Cameratoezicht

Cameratoezicht kan alleen in uitzonderlijke situaties worden gebruikt ter vergroting van de veiligheid.

GroenLinks Leiden staat niet per se negatief tegenover cameratoezicht op plekken waar de veiligheid in het geding is. Zo hebben we gezien dat de camera’s bij het Jacques Urlusplantsoen hun werk goed doen en ervoor zorgen dat dit gebied veiliger wordt. Regelmatige evaluaties dienen wel nut en noodzaak aan te tonen. De camera’s rondom het station dienen te worden verwijderd.