De gemeente moet voor cultuureducatie de benodigde middelen vrijmaken en zorgen dat de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod vanuit de culturele sector bij elkaar gebracht wordt. Het JeugdCultuurFonds is een prachtig middel om ook kinderen uit gezinnen met weinig geld in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.