Dieren

Leiden is niet alleen een stad van mensen. Er wonen namelijk ook ontelbare dieren in onze sleutelstad. Van stadsvogels tot honden en van egels tot de vissen in de Leidse grachten. De gemeente moet die mede-inwoners zo goed mogelijk helpen. Door de stad zo groen mogelijk te maken wordt meer leefruimte voor dieren gemaakt.

De gemeente kan door het maai- en baggerbeleid aan te passen ervoor zorgen dat de stad niet alleen groener maar ook beter leefbaar voor dieren wordt. Door bij het bouwen en renoveren van gebouwen te kiezen voor vogelvriendelijke materialen kan de populatie stadsvogels uitgebreid worden. Tenslotte kan aandacht voor groen en dierenwelzijn kan niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen moeten daarom op school Natuur- en Milieueducatie krijgen en alle kinderboerderijen blijven open. De gemeente stimuleert scholen mee te doen met de Nationale Boomplantdag en Natuurwerkdagen.

In het BioScience Park komt biodiversiteit centraal te staan, met volop ruimte voor mens, dier en natuur. Een voorstel van GroenLinks is hierover met steun van alle partijen aangenomen. Momenteel werken vier werkgroepen, bestaande uit de gemeente, milieu- en natuurorganisaties, bedrijven en de universiteit, de plannen verder uit.