Duurzame energie

GroenLinks wil het energiegebruik verminderen en stimuleren dat we meer duurzame lokale energiebronnen gebruiken, zoals de wind en de zon. We zetten in op een klimaatneutraal Leiden in 2035. We koppelen Leiden zo snel mogelijk van het gas af.

Leiden gaat eindelijk klimaatprestaties meten, de resultaten publiceren en vergelijken met andere gemeenten. Samen met partners, zoals Energiek Leiden, wordt een lokale energiestrategie ontwikkeld.

De prestatieafspraken met corporaties zijn de sleutel om op grote schaal zonnepanelen te installeren en woningen te isoleren om energie te besparen, werk te genereren en woonlasten omlaag te brengen. Er wordt gestreefd een gemiddeld label B voor het gehele woningbezit binnen 10 jaar. Particuliere huurders en woningeigenaren worden ook gestimuleerd om hun woning te verduurzamen via bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. Er komt een duurzaamheidloket om woningeigenaren en huurders daarbij te ondersteunen.

Leiden versoepelt het welstandsbeleid en zet zich in voor een structurele vergoeding voor burgers en bedrijven die gezamenlijk duurzame energie opwekken en per saldo meet duurzame energie aan het energienet leveren dan dat ze verbruiken.

Dankzij de inzet van GroenLinks heeft Leiden zich aangesloten bij het verzet tegen schaliegas en is de gemeente overgestapt op 100 % groene stroom van Hollands bodem.