Geld

Eerlijk delen

Werk is belangrijk. Werk geeft inkomen en werk biedt welzijn. GroenLinks verdeelt welvaart eerlijk. We willen mensen via maatwerk van een uitkering naar werk helpen. Mensen die niet kunnen werken worden ondersteund en krijgen voldoende inkomen. Wij bestrijden werkloosheid, ondersteunen ZZP'ers en stimuleren nieuwe initiatieven. GroenLinks laat niemand links liggen, iedereen telt mee.

Vooruitgang voor iedereen

Wij kiezen daarom voor een stad waarin we rijkdom eerlijk delen. We maken een einde aan armoede en kansenongelijkheid. Kwetsbare groepen krijgen meer kansen en hulp. Daarvoor is het nodig dat de gemeente investeert in goede begeleiding. Ook is er een goed minimabeleid nodig, zodat Leidenaren met een laag inkomen mee kunnen doen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Zo kan iedereen profiteren van de groeiende welvaart!

Vertrouwen in mensen

Een inkomen voor een menswaardig bestaan is belangrijk, op die manier kan iedereen meedoen aan de samenleving. We geloven dat mensen actief willen zijn en blijven. We willen daarom een individuele benadering die aansluit bij persoonlijke interesses. Het is daarom belanrijk om binnen de Participatiewet te experimenteren met meer vertrouwen en minder sancties en verplichtingen. 

Werk voor iedereen

Plannen voor de arbeidsmarkt moeten gericht zijn op iedereen, niet alleen op hoger opgeleiden maar ook op Leidenaren met een MBO-diploma. Juist zij blijven na hun opleiding vaak in Leiden werken en wonen. Het is belangrijk dat er voor hen voldoende banen zijn. Ook het re-integratiebeleid is er voor iedereen, daarin wordt niemand afgeschreven. We accepteren daarom geen discriminatie op de arbeidsmarkt of bij het verlenen van stages. 
 

Sluit je aan

Samen maken we deze veranderingen mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Leiden.

Doe mee