Financiën

GroenLinks is ambitieus, maar verliest het realisme niet uit het oog. Voor ons is het belangrijk dat de gemeente haar financiën op orde heeft en tegelijkertijd investeert in duurzaamheid, creativiteit en sociaal beleid. Zo werken we aan een financieel gezond Leiden dat tegelijkertijd groen is, eerlijk deelt en bruist van vernieuwing en cultuur.

Om Leiden goed te besturen is een sluitende begroting nodig. Daarom kiest GroenLinks niet voor dure en risicovolle prestigeprojecten, maar voor bestedingen die echt vergroenen, werk opleveren en de creativiteit stimuleren. Zo gaan we verstandig om met gemeenschapsgeld.

GroenLinks staat voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij beschermen daarom de zorg, sociale zekerheid en cultuursector tegen bezuinigingen. In plaats daarvan vinden we dat er minder uitgegeven moet worden aan asfalt, overhead en city branding. Ook kan er geld bespaard worden op allerlei vormen van repressieve maatregelen in de sociale zekerheid, zoals de kostendelersnorm en de tegenprestatie.

Completer begroten

De gemeentebegrotingen zijn nu zeer eenzijdig: ze beslaan alleen de korte termijn en houden weinig rekening met de maatschappelijke effecten van investeringen en bezuinigingen. GroenLinks kiest voor een completere manier van begroten.Naast de financiële implicaties brengen wij ook de langetermijneffecten in kaart. Zo begroten we behalve financieel ook maatschappelijk verantwoord.

Belastingen
De lokale lasten mogen alleen trendmatig stijgen. Zo worden Leidenaren niet geconfronteerd met exorbitante belastingverhogingen. Op die manier blijft wonen in Leiden aantrekkelijk en betaalbaar, terwijl we de ruimtelijke kwaliteit kunnen waarborgen.

Daarnaast vinden we dat de prijzen voor diensten waarbij burgers afhankelijk zijn van de gemeente, zoals voor paspoorten, id-bewijzen en VOG's, alleen kostendekkend mogen zijn. De gemeente moet hier geen winst op maken, maar deze diensten juist voor iedereen toegankelijk houden.

De toerismebelasting van GroenLinks mag omhoog, mits de extra opbrengsten gebruikt worden voor investeringen in onze belangrijkste trekpleisters. Wat GroenLinks betreft gaan de extra inkomsten naar monumentenzorg en de cultuursector.