Jeugd

Investeren in de jeugd

We willen investeren in de jeugd, zij zijn de toekomst van onze stad. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren goede hulp en begeleiding krijgen. Onderwijs, werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg hebben daarin een belangrijke rol. Die terreinen moeten samen aangepakt worden.

Jeugdhulp

GroenLinks staat voor een positief en persoonlijk jeugdbeleid. We willen dat ieder kind een goede start krijgt, dat niemand afhaakt of wordt afgeschreven. Jeugdhulp moet snel in actie kunnen komen. Iedere jongere moet de zorg krijgen die nodig is. Vaak weten ze dat zelf goed te verwoorden. Daarom krijgen jongeren inspraak in de jeugdhulp. Ook hebben jeugd- en gezinsteams een essentiële en preventieve rol. Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in jeugdzorg, zodat de wachtlijsten en opnamestops verleden tijd worden.

Prettige leefomgeving door en voor jongeren 

We vinden het belangrijk dat er voor jongeren informele en moderne ontmoetingsplekken zijn. Wij bieden ruimte voor meer dansgelegenheden en voor jongeren onder de 18 alternatieve uitgaansgelegenheden. We vinden het belangrijk dat er daarin goed naar de behoeftes van jongeren wordt geluisterd. GroenLinks wil een apart jongerenbudget waarvoor de Leidse jeugd zelf ideeën mag ontwikkelen. Zo creëren we in Leiden een prettige leefomgeving voor kinderen en jongeren.

Onderwijs

Iedereen heeft recht op persoonlijk, passend en goed onderwijs. We willen goede basisscholen en middelbare scholen, de beste ROC’s, een uitstekende hogeschool en een goede universiteit. Op die manier zorgen we dat iedereen het onderwijs krijgt dat nodig is. We stellen leerlingen en studenten centraal, met aandacht voor individuele verschillen.   

Sluit je aan

Samen maken we deze veranderingen waar en werken we aan een eerlijk en empathisch Leiden.

Doe mee