Jeugdwerkloosheid

Elke jongere heeft recht op een baan en een goed loon. De gemeente de leiding neemt bij het faciliteren van meer werk en stages voor jongeren in Leiden en de regio.

Jeugdwerkloosheid is nog altijd een probleem in Leiden, vooral onder jongeren met een mbo-diploma of een niet-Westerse achterond. De gemeente kan volgens GroenLinks een sleutelrol spelen bij het treffen van effectieve maatregelen. Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met het bedrijfsleven en het onderwijs met als inzet: meer banen, meer stages, meer leer-werkplekken voor jongeren. Zo werken we samen aan een oplossing voor het stages- en banentekort.

De gemeente moet discriminatie op de arbeidsmarkt actief bestrijden. Met bedrijven die discrimineren worden geen zaken gedaan.

GroenLinks wil dat volwassen jongeren hetzelfde minimumloon verdienen als iedereen. Nu verdien je tot je 23ste nog aanzienlijk minder. Dat moet veranderen.

Startende ondernemers
Jongeren zijn er dankzij hun frisse blik ook vaak zelf goed in het creëren van werk. Bijvoorbeeld door een eigen bedrijfje op te richten. Banken zijn de afgelopen jaren echter terughoudend gebleken in het verstrekken van starterskredieten. GroenLinks wil dat jongeren die een eigen bedrijf willen starten toegang kunnen krijgen tot een gemeentelijk startersfonds. Door als gemeente krediet te verstrekken kunnen meer startende ondernemers een eigen bedrijf oprichten. Wanneer zij op eigen benen staan, betalen ze dit krediet terug aan de gemeente, zodat nieuwe starters geholpen kunnen worden.

Wie een eigen onderneming start, kan vaak wel wat advies en begeleiding gebruiken. GroenLinks wil dat de gemeente samen met het bedrijfsleven optrekt en een adviesplatform biedt aan jongeren met ondernemingszin. Hier moeten starters met hun vragen terecht kunnen en advies kunnen krijgen over relevante zaken bij het oprichten van een eigen bedrijf.

Veel jongeren die een eigen zaak starten, beginnen als zzp'er. Bekijk daarom ook eens hoe GroenLinks het voor zzp'ers in Leiden makkelijker wil maken op onze speciale ZZP-pagina.