Jongeren werpen een frisse blik op de stad. Zij bedenken vernieuwende plannen die van Leiden een nog prettigere stad maken, voor jong maar ook voor oud. GroenLinks wil daarom dat de gemeente Leidse jongeren uitdaagt om zelf initiatieven te ondernemen en in staat stelt deze ideeën tot uitvoer te brengen.

Dankzij GroenLinks is er een apart budget gekomen voor jongeren die maatschappelijke initiatieven willen uitwerken. Wij willen dat dit budget structureel wordt, zodat ook toekomstige generaties mee kunnen blijven werken aan een mooier Leiden.

Ook binnen organisaties en instanties waar kinderen en tieners dagelijks mee te maken wil GroenLinks dat jongeren meer inspraak krijgen. Bijvoorbeeld op scholen maar ook in de jeugdzorg. Dankzij een initiatief van GroenLinks is het nu geregeld dat bij elke jeugdzorginstantie er een medezeggenschapsraad exclusief voor jongeren is. Zo staat het kind meer centraal in de jeugdzorg en hebben zij meer te zeggen over welke zorg en begeleiding zij willen ontvangen.