Jongerenwerk

Het jongerenwerk maakt jongeren zelfredzaam en helpt jongeren zonder zinvolle dagbesteding opnieuw aansluiting te vinden bij de samenleving. GroenLinks wil dat het jongerenwerk zichtbaar is in de wijk.

GroenLinks houdt het huidig aantal jongerenvoorzieningen op peil. Per wijk kijken we of het aanbod voldoet of uitgebreid moet worden.

Jongerenwerk en jongerenvoorzieningen zijn pas succesvol als ze laagdrempelig en toegankelijk zijn voor jongeren. Daarom wil GroenLinks dat jongeren zelf initiatieven (mogen) ondernemen binnen het jongerenwerk. De jongeren van bijvoorbeeld ExposeYour zijn hier een goed voorbeeld van. GroenLinks wil dat jongeren in alle jongerenvoorzieningen een positie krijgen waarin zij hun eigen plannen kunnen ontwikkelen en zelf verantwoordelijk leren nemen.

Het jongerenwerk is een goede manier om de meningen en behoeften van jongeren te horen. GroenLinks wil dat de gemeente bij besluitvorming over jeugdzaken de samenwerking met het jongerenwerk opzoekt, om op die manier de belangen van jongeren beter te behartigen. Bekijk voor meer informatie hierover ook eens onze speciale pagina over jongereninspraak.