Klimaat

De klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de wereld, maar heeft ook flinke effecten op de stad. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk gedaan wordt om die klimaatverandering tegen te gaan. Daarom willen we dat de stad Leiden in 2050 95 % minder CO2 uitstoot dan nu. In 2030 moet de reductie al 55 % zijn.

De gemeente Leiden wordt als organisatie zo snel mogelijk klimaatneutraal en geeft daarmee het goede voorbeeld. Zo gaat de gemeente aan de slag als het gaat om de eigen panden, het gemeentelijke wagenpark, het gemeentelijke aanbesteding- en inkoopbeleid en het gebouwenbeheer van scholen.

Daarnaast wordt watermanagement een integraal onderdeel bij nieuwe bouw- en infrastructurele projecten. Genoeg groen en genoeg wateropslag moet daarbij gewaarborgd zijn. De Lange Mare en andere grachten worden weer open gegraven zodat er extra wateropslag komt. Daarnaast komt er meer ruimte voor waterpleinen.