Kostendelersnorm

Het gebruik van de kostendelersnorm in de bijstand wordt dankzij GroenLinks in Leiden zoveel mogelijk teruggedrongen. Het is een kwalijke boete op solidariteit die het beste direct uit de wet kan worden geschrapt.

Sinds 1 januari 2015 heeft het kabinet de gemeenten verplicht om mensen met een uitkering die samenwonen met andere volwassenen te korten op hun uitkering. De gedachte erachter was dat mensen daardoor de kosten kunnen delen. Maar in de praktijk blijkt dit lang niet altijd waar, zeker wanneer de inwonende volwassene zelf geen inkomen heeft. De norm brengt daardoor veel gezinnen die het toch al niet breed hebben in grote problemen.

GroenLinks vindt dit onbestaanbaar. Dankzij een voorstel van ons is het gelukt om mantelzorgers en mensen die daklozen opvangen te beschermen tegen de kostendelersnorm. Zij moeten niet beboet, maar juist beloond woden voor hun solidariteit. In Leiden worden deze mensen daarom ontzien.

In Amsterdam wordt inmiddels al onderzocht hoe de kostendelersnorm in zijn geheel afgeschaft kan worden. GroenLinks vindt dat de gemeente Leiden dit voorbeeld moet volgen.