Kunst en cultuur

Kunst en cultuur geven kleur aan het leven – dat stimuleren we. We zijn ervan overtuigd dat Leiden beter wordt van een vrije uitwisseling van ideeën, creativiteit en een vruchtbaar cultureel klimaat. We zijn trots op onze rijke Leidse historie. Tegelijkertijd staan we open voor vernieuwing en experimenten. We willen maximale vrijheid en ondersteuning voor vernieuwende makers.

Talent stimuleren

Kunst- en cultuureducatie zijn belangrijk, net als amateurkunst. Talent en creativiteit worden zo jong mogelijk gestimuleerd. Ook stimuleren we kunst in de openbare ruimte – dat prikkelt de verbeelding, verbreedt de blik van mensen en vergroot de aantrekkelijkheid van de stad. Kunstenaars nodigen inwoners en bezoekers uit om de stad en het leven met een frisse blik te bekijken.            

Divers stadsprogramma

Met de middelen die we hebben, stimuleren we daarom zo veel mogelijk creativiteit. Ook bouwen we voort op het succes van de cultuurmakelaar en de stadsprogrammeur. Een grote diversiteit in cultuur en kunst helpt mensen te verbinden, te inspireren en te prikkelen.

Ruimte voor makers

Kunst- en cultuurbeleid moet draaien om de kunst en cultuur zelf. Daarom investeert GroenLinks liever in de makers van kunst dan in bijvoorbeeld gebouwen. Zo krijg je kwalitatief hoogwaardige kunst. Die moet voor alle inwoners, ook mensen met minder geld, bereikbaar zijn. Logischerwijs trekt toonaangevende kunst ook veel bezoekers naar de stad. Daar profiteren ondernemers van mee en dat is een prachtige bijkomstigheid, maar nooit een doel op zich.

Sluit je aan

Samen maken we deze veranderingen waar en werken we aan een creatief en empathisch Leiden.

Doe mee