Leegstand

Het bestrijden van leegstand is al vele jaren een speerpunt voor GroenLinks. Een dichtbevolkte stad als Leiden moet zorgvuldig en creatief met haar kostbare ruimte omgaan. Daarin past geen leegstand van kantoren, gemeentelijk vastgoed, winkels en grond.

Dankzij moties en amendementen van GroenLinks is het leegstandsbeleid van de gemeente inmiddels sterk verbeterd. Leegstaand gemeentelijk vastgoed krijg zoveel mogelijk een [tijdelijke] culturele invulling. De kantorenstrategie van Holland Rijnland is aangescherpt. Leiden heeft een kantorenloods, die actief probeert nieuwe bestemmingen te vinden voor leegstaande kantoren. Daarnaast is de ambtelijke capaciteit uitgebreid met een ‘leegstandscoordinator’, die vraag en aanbod van leegstaande kantoren, winkels en grond aan elkaar probeert te koppelen.

Grootste succes in misschien wel de ‘Kweektuin Singelpark’. Dankzij een motie van GroenLinks is een braakliggend stuk grond bij het station getransformeerd is een groene openbare ruimte waar bomen en planten staan die later een plek zullen krijgen in het Singelpark. Ook veel leegstaande gebouwen van de gemeente worden inmiddels goed gebruikt als tijdelijke creatieve broedplaatsen.