Mantelzorg

De cultuuromslag naar een ‘zorgzame samenleving’ kost tijd en moet niet overhaast tot stand komen. De informele zorg is niet afdwingbaar. GroenLinks vindt daarom dat de gemeente moet inzetten op het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid door het faciliteren en stimuleren van onderlinge zorg.

Daarbij dient de gemeente ervoor te zorgen dat een verantwoorde inzet van mantelzorgers mogelijk is. GroenLinks wil dat mantelzorgers beter ondersteunt worden, want die zijn vaak overbelast. Het moet voor mantelzorgers makkelijker worden ook eens een dag of weekend vrij te nemen.