Zorg voor elkaar

Menselijke zorg

GroenLinks staat voor een gezonde, vitale stad en een goede kwaliteit van leven. Iedereen ontvangt de zorg en ondersteuning die past bij hun behoeften. Mensen moeten zelf kunnen bepalen welke zorg ze ontvangen. Het persoonsgebonden budget is daarvoor onmisbaar, net als een helder overzicht van alle mogelijkheden.

In Leiden zorgen we voor elkaar             

Er zijn veel actieve burgers, die als mantelzorger hun familie, vrienden en buren helpen of zich als vrijwilliger inzetten. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar snel kunnen vinden en goed samenwerken. De gemeente ondersteunt al deze zorgverleners en geeft steun aan initiatieven en experimenten. Regels die belemmerend werken worden geschrapt. Op ziek zijn mag geen boete staan. Daarom gaan wij de stapeling van eigen bijdragen tegen.

Gezonde gemeenschappen      

Mensen moeten zo lang als ze willen kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Goede voorzieningen voor mensen met een beperking zijn van groot belang. Mensen bij wie het water aan de lippen staat moeten snel geholpen worden. Een gezellige en sociale wijk met voldoende woningen en sportvoorzieningen draagt bij aan een vitale bevolking. Op die manier zorgen we dat Leidse buurten gezonde en prettige gemeenschappen zijn voor iedereen.

Eigen regie

Mensen moeten zeggenschap hebben over hun eigen zorg. Om zoveel mogelijk keuzevrijheid te hebben is het belangrijk dat je zelf je zorgaanbieder kan kiezen en dat er een persoonsgebonden budget (pgb) bestaat.

 

Sluit je aan

Samen maken we deze veranderingen mogelijk en werken we aan een eerlijk en empatisch Leiden.

Doe mee